Trục số

Trục số

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trục số

Lý thuyết về Trục số

Trục số.

Ta có một trục số như trong hình vẽ.

Điểm $0$ (không) được gọi là điểm gốc của trục số. Ở hình vẽ trên, chiều từ trái sang phải  gọi là chiều dương (thường được đánh dấu bằng mũi tên), chiều từ phải sang trái gọi là chiều âm của của trục số.

- Trong thực tế, bên cạnh các số tự nhiên, người ta còn dùng các số dấu "-" đằng trước, như : $-1, -2, -3 \cdots$ (đọc là âm $1$, âm $2$, âm $3$, ... hoặc trừ $1$, trừ $2$, trừ $3$, ... ). Những số như thế được gọi là số nguyên âm.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Tập hợp số nguyên:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tập hợp số nguyên gồm các số nguyên âm và các số tự nhiên.

Câu 2: Tập hợp số nguyên và tập hợp số tự nhiên không có cùng tính chất nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tập hợp số tự nhiên không chứa các số âm.

Câu 3: Số đối của số nguyên âm lớn nhất:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Số nguyên âm lớn nhất là -1.

Số đối -1 là 1 và là số nguyên dương nhỏ nhất.

Câu 4: Tổng tất cả các số nguyên n thỏa mãn $–2 < n \le 2$ là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

n={-1;0;1;2}

Tổng -1+0+1+2=2