Hiệu của hai số nguyên

Hiệu của hai số nguyên

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Hiệu của hai số nguyên

Lý thuyết về Hiệu của hai số nguyên

Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b.

a – b = a + (-b)

Ví dụ: 2 – 16 = 2 + (-16) = -14

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tổng hai số nguyên âm là một số nguyên âm.

Câu 2: Trên tập hợp các số nguyên Z, cách tính đúng là:

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết