So sánh phân số

So sánh phân số

4.8/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa So sánh phân số

Lý thuyết về So sánh phân số

1. So sánh hai phân số cùng mẫu:

Trong hai phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

Ví dụ: $\dfrac{{ - 6}}{{11}} < \dfrac{{ - 2}}{{11}}$ vì -6 < -2

2. So sánh hai phân số không cùng mẫu:

Quy tắc: Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau: Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

Ví dụ: So sánh hai phân số: $\dfrac{7}{8};\dfrac{9}{{10}}$

$\begin{array}{l} \dfrac{7}{8} = \dfrac{{35}}{{40}}\\ \dfrac{9}{{10}} = \dfrac{{36}}{{40}}\\ \dfrac{{35}}{{40}} < \dfrac{{36}}{{40}} \Rightarrow \dfrac{7}{8} < \dfrac{9}{{10}} \end{array}$

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Cho ba phân số \(\dfrac{-5}{-9},\dfrac{13}{18},\dfrac{-12}{27}\) . Để quy đồng mẫu ta chọn mẫu số nào sau đây là hợp lí nhất?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2: Mẫu số chung của \(\dfrac{31}{48},\dfrac{5}{16},\dfrac{-11}{24}\) là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3: Mẫu số chung của \(\dfrac{7}{-25},\dfrac{-4}{15},\dfrac{1}{3}\) là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4: Mẫu số chung của \(\dfrac{3}{4},\dfrac{1}{-9},\dfrac{-5}{8}\) là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết