Phép nhân phân số

Phép nhân phân số

4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Phép nhân phân số

Lý thuyết về Phép nhân phân số

Quy tắc: Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.

$\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} = \dfrac{{a.c}}{{b.d}}$

Ví dụ: 

$\dfrac{{ - 6}}{{35}}.\dfrac{{ - 49}}{{54}} = \dfrac{{\left( { - 6} \right).\left( { - 49} \right)}}{{35.54}} = \dfrac{{\left( { - 1} \right).\left( { - 7} \right)}}{{5.9}} = \dfrac{7}{{45}}$

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Kết quả của phép tính $ \dfrac{-1}{3}.\dfrac{5}{9} $ là

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

$ \dfrac{-1}{3}.\dfrac{5}{9}=\dfrac{-5}{27} $ .