Ước chung và bội chung

Ước chung và bội chung

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ước chung và bội chung

Lý thuyết về Ước chung và bội chung

1. Ước chung:

Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.

${{x}} \in $ ƯC (a, b, c) nếu $a \vdots x,b \vdots x,c \vdots x$

Ví dụ: $8 \in $ ƯC (24; 40)

2. Bội chung:

Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

${{x}} \in BC\left( {a,b} \right)$ nếu ${{x}} \vdots a,x \vdots b$

${{x}} \in BC\left( {a,b,c} \right)$ nếu ${{x}} \vdots a,x \vdots b,x \vdots c$

Ví dụ: $24 \in BC\left( {6;8} \right)$

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là sai?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2: Chọn khẳng định đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
 • Liên hệ
 • Privacy Policy
 • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532