Ước chung lớn nhất

Ước chung lớn nhất

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ước chung lớn nhất

Lý thuyết về Ước chung lớn nhất

1. Ước chung lớn nhất: Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.

Ví dụ:

Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

Ư(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18}

ƯC(12; 18) = {1; 2; 3; 6}

ƯCLN(12; 18) = 6

Chú ý: Số 1 chỉ có một ước là 1. Do đó với mọi số tự nhiên a và b ta có:

ƯCLN(a, 1) = 1

ƯCLN(a, b, 1) = 1

2. Tìm ước chung lớn nhất bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố:

Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm.

Ví dụ: Tìm ƯCLN (24; 60; 72)

$\begin{array}{l} 24 = {2^3}.3\\ 60 = {2^2}.3.5\\ 72 = {2^3}{.3^2} \end{array}$

Suy ra ƯCLN (24; 60; 72) = ${2^2}.3 = 12$

Chú ý:

a) Nếu các số đã cho không có thừa số nguyên tố chung thì ƯCLN của chúng bằng 1. Hai hay nhiều số có ƯCLN bằng 1 gọi là các số nguyên tố cùng nhau.

Ví dụ: 8 và 15 là hai số nguyên tố bằng nhau.

b) Trong các số đã cho, nếu số nhỏ nhất là ước của các số còn lại thì ƯCLN của các số đã cho chính là số nhỏ nhất ấy.

Ví dụ: ƯCLN (24; 16; 8) = 8

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Một lớp học có 25 học sinh nữ và 20 học sinh nam. Có thể chia thành nhiều nhất mấy đội thi đấu sao cho số học sinh nam và số học sinh nữ được chia đều vào các đội.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2: Tập hợp các ước chung lớn hơn 2 của 2001 và 2002 có bao nhiêu phần tử?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

ƯC (2001; 2002) = {1}.

Vậy tập hợp các ước chung của 2001 và 2002 mà lớn hơn 2 là tập hợp $ \varnothing . $

Câu 3: Học sinh của một trường học khi xếp hàng 3, hàng 4, hàng 7, hàng 9 đều vừa đủ hàng. Tìm số học sinh của trường, cho biết số học sinh của trường trong khoảng từ 1600 đến 2000 học sinh.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4: Số học sinh lớp 6B không quá 50 khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 7 vừa đủ thì:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 5: Ng­ười ta muốn chia $240$ bút bi, $210$ bút chì và $180$ tập giấy thành một số phần thưởng như nhau. Gọi $a$ là số phần thưởng nhiều nhất có thể chia được. Hỏi cách tính $a$:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết