Dấu hiệu chia hết cho 2,5

Dấu hiệu chia hết cho 2,5

4.3/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Dấu hiệu chia hết cho 2,5

Lý thuyết về Dấu hiệu chia hết cho 2,5

* Dấu hiệu chia hết cho 2:

-Số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2.

- Số có chữ số tận cùng là chữ số lẻ thì không chia hết cho 2.

Ví dụ: Số 568 có chữ số tận cùng là chữ số 8 nên chia hết cho 2.

Số 931 có chữ số tận cùng là chữ số 1 nên không chia hết cho 2.

* Dấu hiệu chia hết cho 5:

- Số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

- Số có chữ số tận cùng khác 0 và 5 thì không chia hết cho 5.

Ví dụ: Số 3650 có tận cùng là 0 nên 3650 chia hết cho 5

Số 6514 có tận cùng là 4 nên không chia hết cho 5.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Chọn câu đúng trong các câu sau:

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
  • Liên hệ
  • Privacy Policy
  • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532