Các cách viết tập hợp

Các cách viết tập hợp

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Các cách viết tập hợp

Lý thuyết về Các cách viết tập hợp

Để viết một tập hợp, thường có hai cách:

- Liệt kê các phần tử của tập hợp

- Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.

Ví dụ:

Gọi A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 5.

Ta viết:

$A = {\rm{\{ 0;1;2;3;4;5\} }}$ hoặc $A = {\rm{\{ }}x \in |x < 5{\rm{\} }}$

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Các phần tử của tập hợp $ C=\left\{ x|x\in \mathbb{N};\,\,x\vdots 10;\,\,x\le 50 \right\} $ là

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các phần tử của tập hợp C chia hết cho 10 là chia hết cho 2 và 5.

Câu 2: Cho tập hợp $ H=\left\{ 4;7;10;13;...;304 \right\} $ . Tính chất đặc trưng của các phần tử trong H là

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tập hợp $ H=\left\{ 4;7;10;13;...;304 \right\} $ gồm các số tự nhiên chia 3 dư 1; lớn hơn bằng 4 và nhỏ hơn hoặc bằng 304.