Quang hợp ở thực vật 1

Quang hợp ở thực vật 1

4.8/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Quang hợp ở thực vật 1

Lý thuyết về Quang hợp ở thực vật 1

I. KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP Ở THỰC VẬT:

1. Quang hợp :

- Là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbonhidrat và giải phóng ôxi từ khí cacbonic và nước.

- Phương trình tổng quát của quang hợp:

$6C{O_2} + 12{H_2}O \to {C_6}{H_{12}}{O_6} + 6{O_2} + 6{H_2}O$ (NL ánh sáng+ diệp lục)

2. Vai trò của quang hợp:

- Sản phẩm quang hợp là nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho mọi sinh vật, là nguyên liệu cho công nghiệp và thuốc chữa bệnh cho con người

- Cung cấp năng lượng để duy trì hoạt động sống của sinh giới.

- Điều hoà không khí: giải phóng oxi và hấp thụ $C{O_2}$ (góp phần ngăn chặn hiệu ứng nhà kính)

II. LÁ LÀ CƠ QUAN QUANG HỢP:

 1. Hình thái, giải phẫu của lá thích nghi với chức năng quang hợp:

- Diện tích bề mặt lớn giúp hấp thụ được nhiều tia sáng.

- Trong lớp biểu bì của mặt lá có chứa tế bào khí khổng để khí $C{O_2}$ khuếch tán vào bên trong lá đến lục lạp.

- Hệ gân lá có mạch dẫn (gồm mạch gỗ và mạch rây), xuất phát từ bó mạch ở cuống lá đến tận từng tế bào nhu mô của lá giúp cho nước và ion khoáng đến được từng tế bào để thực hiện quang hợp và vận chuyển sản phẩm quang hợp ra khỏi lá.

- Trong lá có nhiều hạt màu lục gọi là lục lạp.

 2. Lục lạp là bào quan quang hợp:

 3. Hệ sắc tố quang hợp:

- Lục lạp chứa hệ sắc tố quang hợp gồm diệp lục (avà b) và carotenoit (caroten và xantophyl) phân bố trong màng tilacoit.

- Các sắc tố này hấp thụ và truyền năng lượng ánh sáng cho diệp lục a ở trung tâm phản ứng. Tại đó năng lượng ánh sáng được chuyển hoá thành năng lượng hoá học trong ATP và NADPH. 

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Vì sao lá cây có màu xanh lục?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì hệ sắc tố quang hợp không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục nên mắt chúng ta nhìn thấy lá cây có màu xanh lục.

Câu 2: Quang hợp của cây xanh diễn ra chủ yếu ở bộ phận nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

SGK 11 cơ bản trang 36.

Câu 3: Năng suất kinh tế là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Một phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

Sách giáo khoa sinh học cơ bản trang 48.

Câu 4: Điểm bù ánh sáng là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cường độ ánh sáng mà ở đó cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

Trang 45, sách giáo khoa cơ bản lớp 11.

Câu 5: Mối quan hệ giữa cường độ ánh sáng và nồng độ $ C{{O}_{2}} $ có ảnh hưởng đến quá trình quang hợp như thế nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ $ C{{O}_{2}} $ thuận lợi cho quang hợp.

Trang 44, sách giáo khoa cơ bản sinh học lớp 11.

Câu 6: Pha tối diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ở chất nền

Trang 41, sách giáo khoa cơ bản lớp 11.

Câu 7: Điểm bão hoà CO2 là thời điểm

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

SGK11 cơ bản trang 44. Điểm bão hòa CO2: điểm mà tại đó, nồng độ CO2 làm cho cường độ quang hợp đạt giá trị tối đa. Vượt qua giá trị này, cường độ quang hợp giảm, trước giá trị này, cường độ quang hợp không đạt tối đa.

Câu 8: Nhóm thực vật $ {{C}_{3}} $ được phân bố như thế nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và nhiệt đới.

Trang 41, sách giáo khoa cơ bản 11.

Câu 9: Hệ sắc tố quang hợp ở thực vật bậc thấp không chứa:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Carôtenôit.

Giải thích: Ở thực vật bậc thấp, hệ sắc tố quang hợp có diệp lục và sắc tố phụ là phicôbilin.

Câu 10: Việc phân biệt các nhóm thực vật C 3 , C 4 và CAM là dựa vào:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cách thức cố định CO2 trong pha tối.

Giải thích: SGK Sinh 11 – trang 41.

Câu 11: Các tia sáng đỏ xúc tiến quá trình nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
SGK 11 cơ bản trang 44

Câu 12: Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
SGK 11 cơ bản trang 42

Câu 13: So với thực vật C3 , thực vật C4 có … cao hơn và … thấp hơn. Từ còn thiếu trong chỗ trống là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cường độ quang hợp, nhu cầu nước.

Giải thích: SGK Sinh 11.

Câu 14: Quá trình quang hợp gồm những pha nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
SGK 11 cơ bản trang 40, 41

Câu 15: Trong các loài sau, loài có năng suất kinh tế cao nhất là?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cải bắp.

Giải thích: Vì cải bắp là cây lấy lá. Mà năng suất kinh tế ở các cây lấy lá là cao nhất.

Câu 16: Những cây thuộc nhóm thực vật C4 là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

SGK 11 cơ bản trang 42. Thực vật C3 gồm từ các loài rêu đến các loài cây gỗ cao lớn mọc trong rừng => lúa, khoai, sắn, đậu là cây C3. Các loài thực vật dứa, xương rồng, thanh long,… là thực vật CAM, các loài thực vật như mía, rau dền, ngô, cao lương, kê,… là thực vật C4

Câu 17: Ý nào dưới đây không đúng với ưu điểm của thực vật C4 so với thực vật C3?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
SGK 11 cơ bản trang 42

Câu 18: Pha tối diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

SGK 11 cơ bản trang 41.

Câu 19: Thực vật C3 mang những đặc điểm nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Thực vật C3 phân bố rộng rãi trên trái đất, chủ yếu ở vùng ôn đới, cận nhiệt đới, nơi có cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng CObình thường

Câu 20: Hệ sắc tố quang hợp bao gồm

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

diệp lục và carôtenôit.

Câu 21: Thực vật $ {{C}_{4}} $ được phân bố như thế nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới .

Trang 42, sách giáo khoa cơ bản lớp 11.

Câu 22: Chu trình C3 diễn ra thuận lợi trong những điều kiện nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

SGK 11 cơ bản.

Câu 23: Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đóng vào ban ngày và mở ra ban đêm.

Đây là những loại cây sống ở hoang mạc, thích nghi với các điều kiện khí hậu khô nóng . Ban ngày sẽ đóng để hạn chế sự thoát hơi nước, tránh mất nước. Ban đêm khí khổng sẽ mở.

Câu 24: Chu trình CAM thường gặp ở:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các cây mọng nước ở vùng khô hạn sa mạc.

Giải thích: SGK Sinh 11 – trang 43.

Câu 25: Thực vật CAM mang các đặc điểm nào sau đây

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
SGK 11 cơ bản trang 42

Câu 26: Sắc tố nào sau đây tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm của cây xanh?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

SGK 11 cơ bản trang 38.

Câu 27: Năng suất sinh học là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tổng lượng chất khô tích luỹ được trong mỗi ngày trên một ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

Trang 48, sách giáo khoa sinh học cơ bản lớp 11.

Câu 28: Điểm bão hoà $ C{{O}_{2}} $ là thời điểm:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nồng độ $ C{{O}_{2}} $ đạt tối đa để cường độ quang hợp đạt cao nhất.

Bởi vì điểm bão hòa $ C{{O}_{2}} $ là điểm mà ở đó cường độ quang hợp đạt cao nhất. Sau đó tăng $ C{{O}_{2}} $ sẽ làm cường độ quang hợp bị giảm đi.

Câu 29: Chu trình C4 thích ứng với những điều kiện nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

SGK 11 cơ bản

Câu 30: Vai trò của pha sáng đối với thực vật:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tổng hợp các chất cần thiết để sử dụng trong pha tối.

Giải thích: Pha sáng của quang hợp tạo ra ATP và NADPH tham gia vào pha tối của quang hợp.