Dinh dưỡng nitơ ở thực vật- 2

Dinh dưỡng nitơ ở thực vật- 2

4.8/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Dinh dưỡng nitơ ở thực vật- 2

Lý thuyết về Dinh dưỡng nitơ ở thực vật- 2

I, NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY:

1. Nitơ trong không khí:

- Nitơ phân tử (${N_2}$) trong khí quyển chiếm khoảng gần 80%, cây không thể hấp thụ được ${N_2}$, còn $NO$ và $N{O_2}$ trong khí quyển là độc hại với thực vật. Các vi sinh vật cố định đạm có enzim nitrôgenaza có khả năng liên kết ${N_2}$ với hidro $ \to $ $N{H_3}$ thì cây mới đồng hoá được.

  2. Nitơ trong đất:

- Nguồn cung cấp chủ yếu nitơ cho cây là đất. Nitơ trong đất tồn tại ở 2 dạng: nitơ vô cơ (nitơ khoáng) và nitơ hữu cơ (trong xác SV) ,

-  Rễ cây chỉ hấp thụ từ đất nitơ vô cơ ở dạng: $NH_4^ + $ và $NO_3^ - $

- Cây không hấp thụ trực tiếp nitơ trong xác SV mà phải nhờ các VSV trong đất khoáng hoá thành: $NH_4^ + $ và $NO_3^ - $

II. QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ NITƠ VÀ CỐ ĐỊNH NITƠ TRONG ĐẤT:

 1. Quá trình chuyển hoá nitơ trong đất:

- Trong đất còn xảy ra quá trình chuyển hoá nitrat thành nitơ phân tử ($NO_3^ - $$ \to $${N_2}$) do các VSV kị khí thực hiện, do đó đất phải thoáng để ngăn chặn việc mất nitơ.

 2. Quá trình cố định nitơ phân tử:

- Là quá trình liên kết ${N_2}$ với ${H_2}$ $ \to $ $N{H_3}$ (trong môi trường nước $N{H_3}$ $ \to $ $NH_4^ + $).

* Con đường hóa học kết hợp với vật lí: xảy ra trong điều kiện có sấm sét, tia lửa điện

$\begin{array}{*{20}{l}}
{{N_2} + {O_2} \to 2NO}\\
{2NO + {O_2} \to 2N{O_2}}\\
{2N{O_2} + 2{H_2}O + 3{O_2} \to 4HN{O_3} \to NO_3^ -  + {H^ + }}
\end{array}$

* Con đường sinh học: do VSV thực hiện (các VK này có enzim nitrogenaza có khả năng bẻ gãy 3 liên kết cộng hoá trị của nitơ để liên kết với hidro tạo ra $N{H_3}$), gồm 2 nhóm:

+ Nhóm VSV sống tự do như VK lam có nhiều ở ruộng lúa.

+ Nhóm VSV sống cộng sinh với thực vật như VK nốt sần ở rễ cây họ Đậu.

III. PHÂN BÓN VỚI NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÀ MÔI TRƯỜNG:

  1. Bón phân hợp lí và năng suất cây trồng:

* Đúng lượng, đúng loại, đúng lúc, đúng cách

  2. Các phương pháp bón phân:

- Bón phân qua rễ: bón vào đất (bón lót và bón thúc)

- Bón phân qua lá: phun lên lá (khi trời không mưa và nắng không gay gắt)

  3. Phân bón và môi trường:

- Bón phân hợp lí sẽ tăng năng suất cây trồng và không gây ô nhiễm môi trường. 

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Xác động thực vật phải trải qua quá trình biến đổi nào cây mới có thể sử dụng được nguồn nitơ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Quá trình khoáng hóa.

Giải thích: Vì xác hữu cơ là nguồn nitơ hữu cơ cây không hấp thụ được nên cần phải được phân hủy và khoáng hóa để cây có thể hấp thụ.

Câu 2: Nitơ có chức năng chủ yếu nào và khi thiếu nitơ cây có triệu chứng gì?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Thành phần của prôtêin, axit nuclêic, sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng.

Giải thích: SGK Sinh 11 – trang 22.

Câu 3: Nhóm vi sinh vật nào sau đây có khả năng chuyển hóa NO3- thành N2?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
SGK 11 cơ bản trang 29

Câu 4: Dạng Nitơ nào sau đây được cây hấp thụ trực tiếp không cần biến đổi?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
SGK 11 cơ bản trang 28

Câu 5: Khi cây bị thiếu nitơ sự xuất hiện của màu vàng sẽ gặp ở những lá nào sau đây trước tiên?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
SGK 11 cơ bản trang 25: Khi thiếu nitơ, màu vàng xuất hiện trước tiên ở những lá già, do sự huy động và di chuyển các ion trong cây

Câu 6: Điều kiện nào dưới đây không đúng để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Thực hiện trong điều kiện hiếu khí.

Do: Quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra trong điều kiện kị khí.

Câu 7: Cố định nitơ phân tử là quá trình nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Liên kết nitơ phân tử với hiđrô để tạo thành NH3.

Giải thích: SGK Sinh 11 – trang 29.

Câu 8: Phản nitrat hóa là quá trình:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Biến đổi $ NO_ 3 ^ - $ thành $ { N _ 2 } $ bởi các vi sinh vật.

Giải thích: SGK Sinh 11 – trang 29.

Câu 9: Đất cố định được Nitơ phân tử nhờ vào yếu tố nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
SGK 11 cơ bản trang 29

Câu 10: Những nguồn cung cấp Nitơ cho cây là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
SGK 11 cơ bản trang 28

Câu 11: Dấu hiệu nhân biết cây thiếu Nitơ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

SGK 11 cơ bản trang 25, Hình 5.1 và 5.2.