Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Lý thuyết về Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

1. Vị trí, phạm vi lãnh thổ

Bao gồm toàn bộ lãnh thổ phía nam nước ta, từ Đà Nẵng tới Cà Mau. Chiếm 1/2 diện tích lãnh thổ nước ta.

2. Một miền nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc

- Từ dãy Bạch Mã trở vào nam, nhiệt độ trung bình năm cao, 250C ở đồng bằng và 210C ở miền núi, biên độ năm nhỏ.

- Chế độ mưa không đồng nhất:

   + Duyên hải Nam Trung Bộ có mùa khô kéo dài, mùa mưa đến muộn và tập trung trong thời gian ngắn.

   + Nam Bộ và Tây Nguyên mùa khô kéo dài 6 tháng (từ tháng 5 đến tháng 10), mùa khô thiếu nước nghiêm trọng.

3. Trường Sơn Nam hùng vĩ và đồng bằng Nam Bộ rộng lớn

- Hình thành trên một miền nền bằng rất cổ được Tân kiến tạo nâng lên mạnh mẽ trở thành Trường Sơn Nam hùng vĩ.

- Đồng bằng Nam Bộ rộng lớn được hình thành do hệ thống sông Đồng Nai-Vàm Cỏ và hệ thống sông Mê Công bồi đắp nên.

4. Tài nguyên phong phú và tập trung, để khai thác

a) Khí hậu - đất đai thuận lợi

- Khí hậu, đất đai thuận lợi cho sản xuất nông - lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản quy mô lớn.

b) Tài nguyên rừng

- Miền có tài nguyên rừng rất phong phú, nhiều loại sinh thái.

- Trong rừng có nhiều loài sinh vật quý hiếm.

c) Tài nguyên biển trong miền rất đa dạng và có giá trị to lớn

- Các vịnh nước sâu kín đáo để lập hải cảng ở bờ biển Nam Trung Bộ.

- Thềm lục địa phía đông nam có trữ lượng lớn dầu khí.

- Các tài nguyên sinh vật biển đa dạng.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1:  Bôxit phân bố chủ yếu ở vùng nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Bôxit phân bố chủ yếu ở vùng Tây Nguyên.

Câu 2:  Tài nguyên khoáng sản nổi bật của vùng là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tài nguyên khoáng sản nổi bật của vùng là Dầu mỏ, bôxit, than bùn, titan,…

Câu 3: Cảnh quan nào dưới đây tiêu biểu cho phần lãnh thổ phía Nam?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có khí hậu cận xích đạo gió mùa nên cảnh quan tiểu biểu của phần lãnh thổ phí Nam cũng là đới rừng cận xích đạo gió mùa.

Câu 4: Lượng mưa trong 6 tháng mùa mưa của khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên chiếm khoảng

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên mùa mưa kéo dài 6 tháng, từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm 80% tổng lượng mưa trung bình năm. Mùa khô thường bị thiếu nước nghiêm trọng.

Câu 5:  Đặc điểm chung khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đặc điểm chung khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm và có mùa khô sâu sắc.

Câu 6: Đồng bằng Nam Bộ được hình thành và phát triển như thế nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đồng bằng Nam Bộ được hình thành và phát triển trên một vùng sụt võng rộng lớn và được phù sa của hệ thống sông Đồng Nai – Vàm Cỏ và hệ thống sông Mê Công bồi đắp nên.

Câu 7: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ kéo dài từ

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Diện tích miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ gồm toàn bộ phần lãnh thổ phía Nam nước ta, bắt đầu từ Đà Nẵng tới Cà Mau và chiếm khoảng 1/2 diện tích cả nước.

Câu 8:  Giới hạn của của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là từ

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Giới hạn của của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là từ dãy Bạch Mã trở vào nam.

Câu 9: Diện tích miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ chiếm khoảng

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Diện tích miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ gồm toàn bộ phần lãnh thổ phía Nam nước ta, bắt đầu từ Đà Nẵng tới Cà Mau và chiếm khoảng 1/2 diện tích cả nước.

Câu 10:  Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên có mùa mưa kéo dài mấy tháng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên mùa mưa kéo dài 6 tháng, từ tháng 5 đến tháng 10. Mùa khô thường bị thiếu nước nghiêm trọng.

Câu 11: Khu vực nào dưới đây có mùa mưa đến muộn và tập trung vào các tháng 10, 11?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khu vực Nam Trung Bộ có mùa khô kéo dài, nhiều nơi bị hạn hán gay gắt, mùa mưa đến muộn và tập trung trong thời gian ngắn, khoảng tháng 10 và tháng 11.