Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX

Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX

Lý thuyết về Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX

 

I. Những thành tựu chủ yếu về kỹ thuật

II. Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội

1. Khoa học tự nhiên

- Thành tựu:

 • Đầu thế kỉ XVIII, Niu-tơn (Anh) tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn.
 • Giữa thế kỉ XVIII, Lô-mô-nô-xốp (Nga) tìm ra định luật bảo toàn vật chất và năng lượng.
 • Năm 1837, Puốc-kin-giơ khám phá bí mật sự phát triển của thực vật và đời sống của mô động vật.
 • Năm 1859, Đác-uyn nêu thuyết tiến hóa và di truyền.

- Tác động: tấn công mạnh mẽ vào giáo lí thần học cho rằng Thượng đế sinh ra muôn loài, chứng tỏ vạn vận luôn biến chuyển và vận động theo quy luật.

2. Khoa học xã hội

- Ở Đức, chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng được hoàn thành với các đại biểu Phoi-ơ-bách, Hê-ghen.

- Ở Anh, chính trị kinh tế học tư sản ra đời với các đại biểu là Xmít và Ri-các-đô.

- Chủ nghĩa xã hội không tưởng của Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê ( Pháp), Ô-oen ( Anh).

- Phát minh lớn nhất là chủ nghĩa xã hội khoa học do Mác và Ăng-ghen đề xướng.

3. Sự phát triển của văn học và nghệ thuật

- Văn học:

 • Pháp, Vôn-te, Mông-te-xki-ơ, Rút-xơ đã kịch phê phán chế độ phong kiến lỗi thời.
 • Đức, Si-lơ, Gớt ca ngợi cuộc đấu tranh tự do của nhân dân.
 • Anh, Bai-rơ dùng văn trào phúng làm vũ khí chống bọn cầm quyền và phê phán bất công.
 • Chủ nghĩa hiện thực phê phán với các tên tuổi: Ban-dắc ( Pháp), Thác-cơ-rê, Đích-ken ( Anh),…

- Nghệ thuật:

 • Âm nhạc: Mô-da ( Áo), Bách và Bét-tô-ven ( Đức), Sô-panh ( Ba-lan),… Các tác phẩm của họ phản ánh cuộc sống, chứa chan tình nhân ái, ca ngợi cuộc đấu tranh cho tự do.
 • Hội họa: Đa-vít, Đơ-loa-croa ( Pháp) gắn bó với cách mạng và quần chúng.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Năm 1807, nước Mĩ đã đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực kĩ thuật?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Năm 1807, một kĩ sư người Mĩ là Phơn-tơn đóng được tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước đầu tiên.

Câu 2: Mô-da, Sô-panh, Trai-cốp-xki,…là những thiên tài trong lĩnh vực

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ở các thế kỉ XVIII-XIX, trong lĩnh vực âm nhạc có nhiều thiên tài xuất hiện như Mô-da, Sô-panh, Trai-cốp-xki,…Các tác phẩm của họ phản ánh cuộc sống, chứa chan tình nhân ái, ca ngợi cuộc đấu tranh cho tự do.

Câu 3: Người đã sáng chế ra bảng chữ cái cho điện tín gồm những gạch và dấu chấm vào giữa thế kỉ XIX là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Giữa thế kỉ XIX, một người Mĩ là Moóc – xơ sáng chế ra bảng chữ cái cho điện tín gồm những gạch và chấm.

Câu 4: Nhà khoa học nào đã tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đầu thế kỉ XVIII, nhà bác học Niu-tơn (Anh) đã tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn, nhờ đó một loạt vấn đề khoa học đã được làm sáng tỏ, sâu sắc hơn.

Câu 5: Ba nhà tư tưởng tiến bộ nhất của chủ nghĩa xã hội không tưởng là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chủ nghĩa xã hội không tưởng gắn liền với tên tuổi của Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê (Pháp) và Ô-oen (Anh).

Câu 6: Máy móc đầu tiên xuất hiện ở

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trong lĩnh vực công nghiệp, từ nửa sau thế kỉ XVIII sản xuất bằng máy móc được tiến hành đầu tiên ở Anh, sau đó lan tràn ở các nước Âu-Mĩ, tạo nên cuộc cách mạng công nghiệp.

Câu 7: Nhà bác học Puôc-kin-giơ (Séc) là đã khám phá ra bí mật gì của sinh vật

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Năm 1837, nhà bác học Puôc-kin-giơ (Séc) khám phá bí mật sự sự phát triển của thực vật và đời sống của mô động vật. Ông là người đầu tiên chứng minh rằng, đời sống của mô sinh vật là sự phát triển của tế bào và sự phân bào.

Câu 8:
Các câu sau đúng hay sai?
1. Cuộc cách mạng công nghiệp được tiến hành đầu tiên ở Anh, sau đó lan ra các nước Âu – Mĩ.
2. Những phát minh lớn trong lĩnh vực khoa học tự nhiên đã tấn công mạnh mẽ vào giáo lí thần học cho rằng Thượng đế sinh ra muôn loài.
3. Phát minh lớn nhất về khoa học xã hộị là học thuyết chủ nghĩa xã hội không tưởng của Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê và Ô-oen.

 • A
 • B
 • C
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Các câu sau đúng hay sai?
1. Cuộc cách mạng công nghiệp được tiến hành đầu tiên ở Anh, sau đó lan ra các nước Âu – Mĩ.
2. Những phát minh lớn trong lĩnh vực khoa học tự nhiên đã tấn công mạnh mẽ vào giáo lí thần học cho rằng Thượng đế sinh ra muôn loài.
3. Phát minh lớn nhất về khoa học xã hộị là học thuyết chủ nghĩa xã hội không tưởng của Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê và Ô-oen.
Phát minh lớn nhất về khoa học xã hộị là học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học do Mác và Ăng-ghen đề xướng. Đây là cuộc cách mạng trong lịch sử tư tưởng của loài người.

Câu 9: Thuyết vạn vật hấp dẫn là của

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đầu thế kỉ XVIII, nhà bác học Niu-tơn (Anh) tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn, nhờ đó một loạt vấn đề khoa học được làm sáng tỏ, sâu sắc hơn.

Câu 10: Phát minh của ai đã đập tan quan niệm về nguồn gốc thần thánh của sinh vật?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Năm 1859, nhà bác học Đác-uyn (Anh) nêu lên thuyết tiến hóa và di truyền. Học thuyết của Đác-uyn đập tan quan niệm về nguồn gốc thần thánh của sinh vật và về tính chất bất biến của các loài.

Câu 11: Nhà khoa học nào sáng chế ra bảng chữ cái cho điện tín gồm những gạch và dấu chấm vào giữa thế kỉ XIX ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Giữa thế kỉ XIX, một người Mĩ là Moóc – xơ sáng chế ra bảng chữ cái cho điện tín gồm những gạch và chấm.

Câu 12: Năm 1807, nước Mĩ đã đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực kĩ thuật ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Năm 1807, một kĩ sư người Mĩ là Phơn-tơn đóng được tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước đầu tiên.

Câu 13: Người đã khám phá ra bí mật của sự phát triển của thực vật và đời sống của mô động vật là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Năm 1837, nhà bác học Puốc-kin-giơ (Séc) khám phát bí mật của sự phát triển của thực vật và đời sống của mô động vật. Ông là người đầu tiên chứng minh rằng đời sống của mô sinh vật là sự phát triển của tế bào và sự phân bào.