Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Lý thuyết về Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

I. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á

- Nguyên nhân khiến chủ nghĩa thực dân xâm lược Đông Nam Á:

 • Nhu cầu nguyên liệu và thị trường ngày càng cao.
 • Các quốc gia Đông Nam Á có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến rơi vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu.

- Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân:

 • Anh chiếm Mã Lai, Miến Điện.
 • Pháp chiếm Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào.
 • Tây Ban Nha, sau đó là Mĩ chiếm Phi-líp-pin.
 • Hà Lan và Bồ Đào Nha thôn tính In-đô-nê-xi-a.

II. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc

-  Nguyên nhân: Chính sách cai trị, vơ vét của chủ nghĩa thực dân đẩy đời sống nhân dân Đông Nam Á vào cảnh bần cùng. => Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.

- Các phong trào đấu tranh:

- Kết quả: Các phong trào đều thất bại.

- Nguyên nhân thất bại: Do chênh lệch lực lượng, thiếu tổ chức và thiếu lãnh đạo chặt chẽ.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Đến nửa sau thế kỉ XIX, quốc gia nào ở Đông Nam Á là thuộc địa của Hà Lan và Bồ Đào Nha?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ở Đông Nam Á, In-đô-nê-xi-a là thuộc địa của Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Câu 2: Cuộc cách mạng 1896-1898 ở Phi-líp-pin đã dẫn đến kết quả gì ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cuộc cách mạng 1896-1898 ở Phi-líp-pin bùng nổ đã dẫn tới sự ra đời của nước Cộng hòa Phi-líp-pin, nhưng sau đó lại bị đế quốc Mĩ thôn tính.

Câu 3:  Cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân Campuchia có sự phối hợp chiến đấu với nhân dân Việt Nam?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cuộc khởi nghĩa của A-cha-Xoa là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Campuchia có sự phối hợp chiến đấu với nhân dân Việt Nam. A-cha-Xoa lập căn cứ chống Pháp ở vùng Châu Đốc, liên minh với nghĩa quân Thiên hộ Dương

Câu 4: Các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á vào thời gian nào ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

- Đến cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, trừ Xiêm (Thái Lan), các nước Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa hay nửa thuộc địa của các nước đế quôc.

Câu 5: Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp đã hoàn thành quá trình xâm lược các nước nào ở Đông Nam Á?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược các nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chiaở Đông Nam Á.

Câu 6: Các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á vào thời gian nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cuối thế kỉ XIX, các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á.

Câu 7: Đến nửa sau thế kỉ XIX, những quốc gia nào ở Đông Nam Á trở thành thuộc địa của thực dân Anh?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Mã Lai, Miến Điện là thuộc địa của Anh ở Đông Nam Á.

Câu 8: Đế quốc phương Tây xâm lược Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX không vì lí do nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đông Nam Á là một khu vực khá rộng, bao gồm nhiều nước trên lục địa và hải đảo, diện tích khoảng 4,5 triệu km2, ngày nay có số dân hơn 500 triệu người : các dân tộc có nền văn hóa truyền thống rực rỡ. Đông Nam Á nằm trên đường hàng hải từ Tây sang Đông, nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương. Đây là khu vực giàu tài nguyên : lúa gạo, cây hương liệu, động vật, khoáng sản...., có nguồn nhân công rẻ và thị trường tiêu thụ lớn.

= > Như vậy, phương án "Các nước Đông Nam Á tiến hành cải cách không thành công" là chưa đúng.

Câu 9:  Năm 1863, vua Nôrôđôm đã kí hiệp ước thừa nhận nền đô hộ của thực dân nào ở Campuchia?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Năm 1863, Pháp gây áp lực buộc vua Campuchia là Nôrôđôm phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng ở quốc gia này.

Câu 10: Những nước nào là thuộc địa của Pháp ở Đông Nam Á ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

- Vào nửa sau thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đã đẩy mạnh các cuộc chiến tranh xâm chiếm thuộc địa ở vùng Đông Nam Á.

- Thực dân Pháp chiếm Việt Nam, Campuchia, Lào.

Câu 11: Nguyên nhân giúp Thái Lan thoát khỏi tình trạng là nước thuộc địa của thực dân phương Tây vào cuối thế kỉ XIX?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Lợi dụng mâu thuẫn giữa Anh và Pháp. Cùng với đó là các chính sách ngoại giao vô cùng khéo léo. Thái Lan đã giữ được chủ quyền.

Câu 12: Tây Ban Nha đã thống trị nước nào ở Đông Nam Á ngay từ giữa thế kỉ XVI?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tây Ban Nha đã thống trị Phi-líp-pinở Đông Nam Á ngay từ giữa thế kỉ XVI.