Đặc điểm sinh vật Việt Nam

Đặc điểm sinh vật Việt Nam

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đặc điểm sinh vật Việt Nam

Lý thuyết về Đặc điểm sinh vật Việt Nam

1. Đặc điểm chung

- Sinh vật Việt Nam phong phú và đa dạng.

- Sự đa dạng về thành phần loài, về gen di truyền, về kiểu hệ sinh thái, và về công dụng của các sản phẩm sinh học.

- Trên đất liền đới rừng nhiệt đới gió mùa phát triển và trên biển Đông hệ sinh thái biển nhiệt đới vô cùng giàu có.

2. Sự giàu có về thành phần loài sinh vật

Nước ta có tới 14600 loài thực vật, 11200 loài và phân loài động vật. Trong đó có 365 loài động vật và 350 loài thực vật thuộc loại quý hiếm.

3. Sự đa dạng về hệ sinh thái

Việt Nam có nhiều hệ sinh thái khác nhau phân bố rộng khắp mọi miền.

- Vùng đất triều bãi cửa sông, ven biển phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn.

- Vùng đồi núi nước ta phát triển các hệ sinh thái rừng nhiệt đới với nhiều biến thể như rừng kín thường xanh, rừng thưa rụng lá, rừng tre nứa, rừng ôn đới núi cao,…

- Các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn quốc gia.

- Các hệ sinh thái nông nghiệp.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1:  Hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng bởi các loại sinh vật nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng bởi các loại sinh vật như Sú, vẹt, đước,…

Câu 2:  Các vườn quốc gia có giá trị nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các vườn quốc gia có giá trị trong việc bảo vệ, phục hồi phát triển tài nguyên sinh học.

Câu 3: Đặc điểm chung của sinh vật Viêt Nam là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đặc điểm chung của sinh vật Viêt Nam là rất đa dạng và phong phú. Đa dạng về thành phần loài, gen di truyền, kiểu hệ sinh thái và đa dạng về công dụng của các sản phẩm sinh học.

Câu 4: Hệ sinh thái nông nghiệp phát triển chủ yếu ở vùng nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hệ sinh thái nông nghiệp phát triển chủ yếu ở vùng đồng bằng.

Câu 5: Rừng trồng cây lấy gỗ, cây công nghiệp thuộc hệ sinh thái nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các hệ sinh thái nông nghiệp - lâm nghiệp như đồng ruộng, vườn làng, trồng cây công nghiệp lấy gỗ, trồng cây công nghiệp (cao su, cà phê, chè,…) ngày càng mở rộng và lấn át các hệ sinh thái tự nhiên.

Câu 6: Trong các hệ sinh thái, hệ sinh thái nào dưới đây ngày càng mở rộng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các hệ sinh thái nông nghiệp như đồng ruộng, vườn làng, ao hồ thủy sản,… ngày càng mở rộng, lấn át các hệ sinh thái tự nhiên.

Câu 7:  Vườn quốc gia Cát Bà phân bố ở tỉnh nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vườn quốc gia Cát Bà phân bố ở tỉnh Hải Phòng.

Câu 8:  Hệ sinh thái nông nghiệp phân bố chủ yếu ở khu vực nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hệ sinh thái nông nghiệp phân bố rộng khắp và ngày càng mở rộng.

Câu 9:  Hệ sinh thái rừng ngập mặn phân bố chủ yếu ở khu vực nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hệ sinh thái rừng ngập mặn phân bố Vùng đất bãi triều cửa sông, ven biển, ven các đảo.

Câu 10:  Sinh vật Việt Nam đa dạng thể hiện ở đặc điểm nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Sinh vật Việt Nam đa dạng thể hiện ở sự đa dạng về thành phần loài, về gen di truyền, về kiểu hệ sinh thái và về công dụng của các sản phẩm sinh học.