Các hệ thống sông lớn ở nước ta

Các hệ thống sông lớn ở nước ta

4.5/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Các hệ thống sông lớn ở nước ta

Lý thuyết về Các hệ thống sông lớn ở nước ta

1. Sông ngòi Bắc Bộ

- Chế độ nước rất thất thường: Mùa lũ kéo dài 5 tháng, đỉnh lũ vào tháng 8, lũ tập trung nhanh do sông có dạng nam quạt.

- Tiêu biểu cho sông ngòi Bắc Bộ là hệ thống sông Hồng.

2. Sông ngòi Trung Bộ

- Sông ngòn ngắn và dốc phân thành nhiều lưu vực nhỏ độc lập.

- Lũ lên nhanh và đột ngột.

- Lũ tập trung từ tháng 9 đến tháng 12.

3. Sông ngòi Nam Bộ

- Sông ngòi Nam Bộ có chế độ nước theo mùa nhưng điều hòa hơn Bắc Bộ và Trung Bộ.

- Sông có nhiều thuận lợi cho giao thông và thủy sản.

- Hai hệ thống sông chính là sông Mê Công và sông Đồng Nai, trong đó sông Mê Công là sông lớn nhất Đông Nam Á và chảy qua 6 quốc gia.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Sông ngòi ở Nam bộ chế độ nước thế nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Sông ngòi Nam Bộ thường có lượng nước chảy lớn, chế độ nước theo mùa nhưng điều hòa hơn sông ngòi Bắc Bộ và Trung Bộ.

Câu 2:  Đặc điểm của sông ngòi Trung Bộ là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đặc điểm của sông ngòi Trung Bộ là sông nhỏ và dốc, phân thành nhiều lưu vực nhỏ độc lập.

Câu 3: Sông Cửu Long đổ nước ra biển bằng mấy cửa?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Sông Cửu Long đổ nước ra biển bằng 9 cửa sông, đó là cửa Tiểu, Đại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu, Định An, Trần Đề và cửa Bát Xắc.

Câu 4:  Mùa lũ của sông ngòi Trung Bộ tập trung vào thời gian nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Mùa lũ của sông ngòi Trung Bộ tập trung từ tháng 9 đến tháng 12.

Câu 5:  Sông Mê Công chảy qua bao nhiêu quốc gia?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Mê Công là hệ thống sông lớn nhất vùng Đông Nam Á và chảy qua 6 quốc gia (Trung Quốc, Mianma, Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia và Việt Nam).

Câu 6: Sông Mê Công có chiều dài dòng chính là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Mê Công là hệ thống sông lớn nhất vùng Đông Nam Á. Chiều dài dòng chính là 4300km. Khi sông Mê Công chảy vào địa phận nước ta được gọi là sông Cửu Long.

Câu 7: Sông Mê Công chảy vào nước ta có tên là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Sông Mê Công khi chảy vào lãnh thổ Việt Nam được gọi là sông Cửu Long với cửa sông đổ nước ra biển Đông.

Câu 8:  Sông ngòi Nam Bộ có đặc điểm nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đặc điểm chế độ của nước sông ngòi Nam Bộ là lượng nước lớn, chế độ nước theo mùa nhưng điều hòa hơn sông ngòi Bắc Bộ và Trung Bộ.

Câu 9:  Việt Nam có mấy hệ thống sông lớn?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Việt Nam có 9 hệ thống sông lớn phân bố đều hết cả nước từ Bắc vào Nam.

Câu 10:  Trong các hệ thống sông chính của Việt Nam có bao nhiêu hệ thống sông có lưu vực ngoài lãnh thổ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trong các hệ thống sông chính của Việt Nam có 4 hệ thống sông có lưu vực ngoài lãnh thổ: sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Mê Công.