Tôn trọng người khác

Tôn trọng người khác

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Tôn trọng người khác

Lý thuyết về Tôn trọng người khác

a. Khái niệm

Tôn trọng người khác là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác; thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người.

b. Ý nghĩa

- Có tôn trọng người khác thì mới nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình. Mọi người tôn trọng lẫn nhau là cơ sở để quan hệ xã hội trở nên lành mạnh, trong sáng và tốt đẹp hơn.

- Cần phải tôn trọng mọi người ở mọi nơi, mọi lúc, cả trong cử chỉ, hành động và lời nói.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng khi bàn về lối sống tôn trọng người khác?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chỉ tôn trọng người khác khi bản thân nhận được lợi ích từ họ là nhận định sai lầm về lối sống tôn trọng người khác, thay vào đó chúng ta phải luôn tôn trọng tất cả mọi người, có như vậy chúng ta mới nhận được sự tôn trọng lại.

Câu 2: Quan điểm nào dưới đây là đúng khi bàn về vấn đề tôn trọng người khác?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 8 trang 10, cần tôn trọng mọi người ở mọi nơi, mọi lúc, cả trong cử chỉ, hành động và lời nói.

Câu 3: Trái với tôn trọng người khác là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trái với tôn trọng người khác là xem thường người khác, thể hiện sự coi thường danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác.

Câu 4: Nhận định nào sau đây đúng về lối sống tôn trọng người khác?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tôn trọng người khác thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người là nhận định đúng bởi người tôn trọng người khác luôn đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác.

Câu 5: Người luôn có thái độ tôn trọng người khác thể hiện lối sống nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Người luôn tôn trọng người khác sẽ luôn đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác và thể hiện lối sống có văn hóa.

Câu 6: Người không tôn trọng người khác sẽ có biểu hiện nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Người không tôn trọng người khác sẽ luôn xem thường danh dự và nhân phẩm của người khác, đồng thời sống ích kỷ, chỉ biết đến lợi ích của bản thân và làm gì cũng đặt lợi ích bản thân lên trên hết.

Câu 7: Muốn bản thân được người khác tôn trọng, mỗi người cần làm gì trước tiên ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 8 trang 9, có tôn trọng người khác thì mới nhận được sự tôn trọng người khác đối với mình. Vì vậy, muốn bản thân được người khác tôn trọng, trước tiên mình phải tôn trọng người khác.

Câu 8: Sự đánh giá một cách đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 8 trang 9, tôn trọng người khác là sự đánh giá một cách đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác.

Câu 9: Người luôn tự đánh giá cao bản thân, ích kỷ và coi thường người khác thể hiện lối sống nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Người luôn tự đánh giá cao bản thân, ích kỷ và coi thường người khác thể hiện lối sống thiếu văn hóa.

Câu 10: Hành động tôn trọng người khác của mỗi cá nhân thể hiện lối sống như thế nào của họ ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 8 trang 9, tôn trọng người khác là sự đánh giá một cách đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác ; thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người.

Câu 11: Phương án nào dưới đây không thuộc nội dung ý nghĩa của tôn trọng người khác?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Người tôn trọng người khác sẽ luôn phải chịu thiệt không hải ý nghĩa của tôn trọng người khác, thay vào đó người tôn trọng người khác sẽ luôn được mọi người yêu quý và nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh.

Câu 12: Tôn trọng người khác là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

"Tôn trọng người khác là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác. " (SGK GDCD 8 tr9)