Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản

Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản

4.5/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản

Lý thuyết về Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản

1. Vị trí địa lí và kích thước của châu lục

- Châu Á nằm ở bán cầu Bắc, là một bộ phận của lục địa Á-Âu.

- Diện tích phần đất liền là 41,5 triệu km2, nếu tính cả đảo phủ thuộc thì lên tới 44,4 triệu km2 -> Là châu lục rộng lớn nhất thế giới.

- Tiếp giáp:

   + 2 châu lục: Châu Âu và châu Phi.

   + 3 đại dương: Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương.

2. Đặc điểm địa hình và khoáng sản

a) Đặc điểm địa hình

- Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ và nhiều đồng bằng bậc nhất thế giới. Địa hình bị chia cắt phức tạp.

- Các dãy núi chạy theo hai hướng chính: đông – tây hoặc gần đông – tây và bắc – nam hoặc gần bắc – nam.

- Các núi và cao nguyên cao đồ sộ tập trung ở trung tâm châu lục.

- Các đồng bằng rộng: Ấn-Hằng, Tây Xi-bia, Hoa Bắc, Hoa Trung, Lưỡng Hà,…

b) Khoáng sản

- Châu Á có nguồn khoáng sản rất phong phú và có trữ lượng lớn.

- Các khoáng sản tiêu biểu: dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, kim loại màu,…

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Vùng trung tâm châu Á có địa hình chủ yếu nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vùng trung tâm châu Á có địa hình chủ yếu là núi và sơn nguyên cao (sơn nguyên Tây Tạng).

Câu 2:  Châu Á có diện tích đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Diện tích phần đất liền là 41,5 triệu km2, nếu tính cả đảo phủ thuộc thì lên tới 44,4 triệu km2. Đấy là châu lục rộng lớn nhất thế giới.

Câu 3: Đặc điểm nào dưới đây thể hiện châu Á là một châu lục rộng lớn?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Lãnh thổ châu Á là một vùng rộng lớn, kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích Đạo.

Câu 4:  Chiều dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam của châu Á là bao nhiêu km?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chiều dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam của châu Á là 8500 km.

Câu 5:  Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là bao nhiêu km?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi lãnh thổ châu Á mở rộng nhất là 9200 km.

Câu 6: Châu Á có nhiều dầu mỏ, khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực dưới đây nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Châu Á có nhiều dầu mỏ, khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực nào Tây Nam Á.

Câu 7: Các khoáng sản chủ yếu của châu Á là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các khoáng sản chủ yếu của châu Á là dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crôm, đồng, thiếc.

Câu 8: Sơn nguyên đồ sộ nhất thế giới nằm ở châu Á là sơn nguyên nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Sơn nguyên đồ sộ nhất thế giới nằm ở châu Á là sơn nguyên Tây Tạng.

Câu 9:  Đồng bằng nào sau đây không thuộc châu Á?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đồng bằng Trung tâm thuộc Bắc Mĩ. Còn 3 đồng bằng: Tây Xi-bia, Ấn - Hằng, Hoa Bắc đều thuộc châu Á.

Câu 10: Các dãy núi châu Á chạy theo hướng chính nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hướng chủ yếu của các dãy núi châu Á là Đông – Tây hoặc gần Đông – Tây và Bắc – Nam hoặc gần Bắc - Nam.