Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Lý thuyết về Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

1. Đặc điểm chung

- Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước.

+ Nước ta có tới 2360 con sông dài trên 10km, trong đó 93% là các sông nhỏ và ngắn.

+ Có hai dòng sông lớn là sông Hồng và sông Mê Công là phần trung và hạ lưu chảy trên lãnh thổ nước ta.

- Sông ngòi nước ta chảy hai hướng chính là tây bắc-đông nam và vòng cung.

- Sông ngòi nước ta có hai mùa nước: mùa lũ và mùa cạn khác nhau rõ rệt.

+ Mùa lũ chiếm khoảng 70-80% lượng nước cả năm.

+ Mùa cạn lòng sông cạn nước.

- Sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn: Tổng lượng phù sa trôi theo dòng nước tới trên 200 triệu tấn/năm.

2. Khai thác kinh tế và bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông

- Có giá trị lớn về nhiểu mặt: thuỷ lợi, thuỷ điện, thuỷ sản, giao thông vận tải, cung cấp

lượng phù sa lớn phục vụ cho nông nghiệp, phát triển du lịch,... 

- Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm nặng nề do các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Hồ Hòa Bình nằm trên sông nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hồ Hòa Bình nằm trên sông Đà.

Câu 2:  Đỉnh lũ của sông ngòi Bắc Bộ vào tháng nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đỉnh lũ của sông ngòi Bắc Bộ vào tháng 8 hằng năm do ảnh hưởng của gió mùa Đông Nam kết hợp với bão nhiệt đới và dải hội tụ nhiệt đới.

Câu 3:  Mạng lưới sông ngòi nước ta có đặc điểm nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Mạng lưới sông ngòi nước ta có đặc điểm là mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp cả nước nhưng chủ yếu là sông nhỏ, ngắn, dốc.

Câu 4: Hồ Dầu Tiếng nằm trên sông nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hồ Dầu Tiếng là một trong những hồ nước nhân tạo lớn nhất ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Hồ Dầu Tiếng nằm trên sông Sài Gòn.

Câu 5:  Đỉnh lũ của sông ngòi Nam Bộ vào tháng nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đỉnh lũ của sông ngòi Nam Bộ vào tháng 10 hằng năm do ảnh hưởng của gió mùa Đông Nam kết hợp với bão nhiệt đới và dải hội tụ nhiệt đới.

Câu 6: Các sông ở Trung Bộ Đông Trường Sơn có lũ vào khoảng thời nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các sông ở Trung Bộ Đông Trường Sơn có lũ từ tháng 9 đến tháng 12, trùng với các tháng mưa nhiều ở khu vực này.

Câu 7: Hệ thống sông nào dưới đây có lưu vực lớn nhất ở miền Bắc?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hệ thống lưu vực sông Hồng thống sông có lưu vực lớn nhất ở miền Bắc nước ta (bảng chú giải bên trái có kí hiệu màu xanh lá cây), tiếp đến là sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, sông Kì Cùng - Bằng Giang,...

Câu 8:  Nước ta có khoảng bao nhiêu con sông?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nước ta có tới 2360 con sông dài trên 10km, trong đó 93\% là các sông nhỏ và ngắn.