Khu vực Tây Nam Á

Khu vực Tây Nam Á

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Khu vực Tây Nam Á

Lý thuyết về Khu vực Tây Nam Á

1. Vị trí địa lí

- Nằm ở phía tây nam của châu Á.

- Tiếp giáp:

   + Châu Phi, châu Âu.

   + Khu vực Trung Á, khu vực Nam Á.

   + Vịnh biển: biển A-rap, biển Đỏ, Địa Trung Hải, biển Đen, biển Ca-xpi, vịnh Pec-xich.

-> Vị trí chiến lược quan trọng - nơi qua lại giữa 3 châu lục, giữa các vùng biển, đại dương.

2. Đặc điểm tự nhiên

- Địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên:

   + Phía đông bắc: có các dãy núi cao chạy từ bờ Địa Trung Hải nối hệ thống An-pơ với hệ thống Hi-ma-lay-a, sơn nguyên Thổ Nhĩ Kì, sơn nguyên I-ran.

   + Phía tây nam: sơn nguyên A-rap, đồng bằng Lưỡng Hà.

- Khí hậu: chủ yếu là khí hậu nhiệt đới khô, một phần ven Địa Trung Hải có khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải.

- Nguồn tài nguyên quan trọng nhất của khu vực là dầu mỏ.

3. Đặc điểm dân cư, kinh tế, chính trị

- Dân cư:

   + Tây Nam Á có số dân khoảng 286 triệu dân, phân bố chủ yếu ở khu vực ven biển.

   + Thành phần dân tộc: chủ yếu là người Ả-rập và theo đạo Hồi.

- Kinh tế:

   + Hiện nay ngành công nghiệp và thương mại phát triển.

   + Công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ rất phát triển, chiếm 1/3 sản lượng dầu thế giới.

   + Nông nghiệp: trồng lúa mì, chà là, chăn nuôi du mục, dệt vải.

- Chính trị: Tình hình chính trị không ổn định, các cuộc tranh chấp gay gắt,…

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Các quốc gia nào dưới đây có nhiều dầu mỏ nhất ở Tây Nam Á?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các nước có nhiều dầu mỏ nhất ở Tây Nam Á là Ả-rập Xê-út, I-ran, I-rắc và Cô-oét.

Câu 2: Dạng địa hình chủ yếu ở khu vực Tây Nam Á là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tây Nam Á có địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên.

Câu 3: Ngành công nghiệp quan trọng nhất đối với các nước Tây Nam Á là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ngành công nghiệp quan trọng nhất đối với các nước Tây Nam Á là khai thác và chế biến dầu mỏ.

Câu 4: Tây Nam Á không tiếp giáp châu lục nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tây Nam Á có vị trí nằm ở Tây Nam châu Á, tiếp giáp 3 châu lục: Á, Âu, Phi. Tây Nam Á không tiếp giáp châu Mĩ.

Câu 5: Đồng bằng Lưỡng Hà được bồi đắp bởi phù sa của hệ thống sông nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đồng bằng Lưỡng Hà được bồi đắp bởi phù sa của hệ thống sông Ti-grơ và Ơ-phrát.

Câu 6:  Phần lớn dân cư Tây Nam Á theo tôn giáo nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phần lớn dân cư Tây Nam Á theo đạo Hồi.

Câu 7: Tây Nam Á không tiếp giáp với biển nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tây Nam Á tiếp giáp với nhiều biển kín: biển Đen, biển Địa Trung Hải, biển Đỏ, biển A-rap, biển Ca-xpi (biển Gia-va thuộc khu vực Đông Nam Á).

Câu 8: Khí hậu ở khu vực Tây Nam Á có đặc điểm nổi bật nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khu vực Tây Nam Á có khí hậu khô hạn với hoang mạc Gô-bi rộng lớn.

Câu 9:  Ngành công nghiệp nào dưới đây phát triển mạnh ở Tây Nam Á?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tây Nam Á là khu vực giàu có bậc nhất về dầu mỏ, khí đốt nên ngành công nghiệp phát triển mạnh ở Tây Nam Á là ngành công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ.

Câu 10: Nguồn tài nguyên nào dưới đây là quan trọng nhất của khu vực Tây Nam Á?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tài nguyên giàu có nhất ở Tây Nam Á là dầu mỏ, tập trung quanh vịnh Pec-xich.

Câu 11:  Khí hậu chủ yếu của Tây Nam Á là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khí hậu chủ yếu của Tây Nam Á là khí hậu lục địa khô hạn và rất nóng.