Tôn trọng lẽ phải

Tôn trọng lẽ phải

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Tôn trọng lẽ phải

Lý thuyết về Tôn trọng lẽ phải

a. Khái niệm

- Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội.

- Tôn trọng lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực; không chấp nhận và không làm những việc sai trái.

b. Ý nghĩa

Tôn trọng lẽ phải giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Tôn trọng lẽ phải giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 8 trang 4, tôn trọng lẽ phải giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.

Câu 2: Nhận định nào sau đây không đúng khi bàn về lẽ phải?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chỉ những người làm trong cơ quan nhà nước mới cần sống theo lẽ phải là nhận định không đúng về lẽ phải, thay vào đó tất cả mọi người đều cần sống tôn trọng lẽ phải.

Câu 3: Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lí và

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

"Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội." (SGK GDCD 8 tr4)

Câu 4: Chỉ làm những việc mà mình thích là biểu hiện của lối sống nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chỉ làm những việc mà mình thích mà không quan tâm đến người khác, không quan tâm đến nhu cầu và lợi ích của người khác là biểu hiện của lối sống ích kỷ.

Câu 5: Ý nào dưới đây không là biểu hiện của người sống theo lẽ phải?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Làm bất cứ việc gì chỉ cần có lợi cho bản thân không phải là một trong những biểu hiện của người sống theo lẽ phải. Người sống theo lẽ phải sẽ luôn công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực; không nhận và không làm những việc sai trái.

Câu 6: Công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn ; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực ; không chấp nhận và không làm những việc sai trái là những biểu hiện của việc

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 8 trang 4, tôn trọng lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn ; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực ; không chấp nhận và không làm những việc sai trái

Câu 7: Đối lập với lẽ phải là gì ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 8 trang 4, lẽ phải là những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội. Sai trái là không đúng, không phù hợp với lẽ phải.

Câu 8: Ý nào dưới đây không thuộc nội dung ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Người sống theo lẽ phải luôn phải sống trong cô độc không phải là ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải, thay vào đó những người sống theo lẽ phải thường sẽ được mọi người kính trọng, yêu mến.

Câu 9: Những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội được gọi là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Theo SGK GDCD 8 trang 4, lẽ phải là những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội.

Câu 10: Đồng nghĩa với sống theo lẽ phải là gì sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đồng nghĩa với sống theo lẽ phải là sống chính nghĩa, tức là làm những điều đúng đắn, hợp đạo lí, hợp theo lẽ phải.