Pronunciation: Ngữ điệu trong câu hỏi lấy thông tin

Pronunciation: Ngữ điệu trong câu hỏi lấy thông tin

4.5/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Pronunciation: Ngữ điệu trong câu hỏi lấy thông tin

Lý thuyết về Pronunciation: Ngữ điệu trong câu hỏi lấy thông tin

Pronunciation: Ngữ điệu trong câu hỏi lấy thông tin

 • Khi hỏi, chúng ta cố gắng tìm hiểu thông tin mà chúng ta chưa biết.Với dạng câu hỏi tìm kiếm thông tin là câu hỏi mở.  
 • Ngoài ra, chúng ta có thể hỏi để chắc chắn rằng thông tin mà chúng ta biết trên thực tế là đúng. Đây dạng câu hỏi kiểm tra.
 • Với câu hỏi mở chúng ta thường xuống giọng ở cuối câu:
  • Ví dụ: Where do you live? (xuống giọng ở cuối câu)
 • Với các câu hỏi nhằm kiểm tra tính xác thực của thông tin chúng ta thường kết thúc với giọng điệu lên nhẹ sau đó xuống giọng cuối câu:
  • Ví dụ: Is Ha Long Bay a famous tourist attraction in Vietnam? (lên giọng nhẹ sau đó xuống giọng ở cuối câu)

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Find the word which has a different sound in the part underlined.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘ow’ được gạch chân trong từ ‘grow’ đọc là / əʊ /, các trường hợp còn lại đọc là / aʊ /

Câu 2: Find the word which has a different sound in the part underlined.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘i’ được gạch chân trong từ ‘shrine’ đọc là / ai /; các trường hợp còn lại đọc là / i /

Câu 3: Find the word which has a different sound in the part underlined.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘ed’ được gạch chân trong từ ‘reached’ đọc là / t /, các trường hợp còn lại đọc là / d /

Câu 4: Find the word which has a different sound in the part underlined.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

‘oo’ được gạch chân trong từ ‘foot đọc là / u /, các trường hợp còn lại đọc là / uː /

Câu 5: Find the word which has a different sound in the part underlined.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

s’ được gạch chân trong từ ‘trips’ đọc là / s/, các trường hợp còn lại là / z /