Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

Lý thuyết về Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

a. Khái niệm

- HIV là tên của một loại vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người. AIDS là giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV, thể hiện triệu chứng của các bệnh khác nhau, đe dọa tính mạng con người.

- HIV/AIDS đang là một đại dịch của thế giới và của Việt Nam. Đó là căn bệnh vô cùng nguy hiểm đối với sức khỏe, tính mạng của con người và tương lai nòi giống của dân tộc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế- xã hội đất nước.

b. Pháp luật quy định về phòng, chống HIV/AIDS

 - Để phòng, chống HIV/AIDS, pháp luật nước ta quy định:

+ Mọi người có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống việc lây truyền HIV/AIDS để bảo vệ cho mình, cho gia đình và xã hội; tham gia các hoạt động phòng, chống nhiễm HIV/AIDS tại gia đình và cộng đồng. 

+ Nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm, tiêm chích ma túy và các hành vi làm lây truyền HIV/AIDS khác. 

+ Người nhiễm HIV/AIDS có quyền được giữ bí mật về tình trạng bị nhiễm HIV/AIDS của mình, không bị phân biệt đối xử nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng, chống lây truyền bệnh để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

c. Trách nhiệm của công dân

Mỗi người chúng ta cần phải có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS để chủ động phòng tránh cho mình và cho gia đình; không phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS và gia đình của họ; tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Phương án nào sau đây nhận định không đúng về căn bệnh HIV/AIDS?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nhận định HIV/AIDS chỉ đơn thuần là một căn bệnh ảnh hưởng từ khí hậu là nhận định sai về căn bệnh này, HIV/AIDS là căn bệnh đe dọa tính mạng con người, ảnh hưởng đến nòi giống của dân tộc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế- xã hội đất nước.

Câu 2: HIV là tên của một

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

HIV là tên của một loại vi- rút gây suy giảm miễn dịch ở người.

Câu 3: Pháp luật nghiêm cấm hành vi nào sau đây trong quy định về phòng, chống HIV/AIDS?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trong quy định về phòng, chống HIV/AIDS, pháp luật nghiêm cấm hành vi mua dâm, bán dâm, tiêm chích ma túy và các hành vi làm lây truyền HIV/AIDS.

Câu 4: Để phòng, chống HIV/AIDS, pháp luật nước ta quy định điều gì sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Để phòng, chống HIV/AIDS, pháp luật nước ta quy định nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm, tiêm chích ma túy và các hành vi làm lây truyền HIV/AIDS khác.

Câu 5: Mọi người có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống việc lây truyền HIV/AIDS để bảo vệ cho

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Mọi người có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống việc lây truyền HIV/AIDS để bảo vệ cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Câu 6: Để chủ động phòng tránh HIV/AIDS cho bản thân và gia đình, mỗi cá nhân nên làm gì sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Mỗi cá nhân nên trang bị cho bản thân đầy đủ kiến thức về HIV/AIDS để chủ động phòng tránh HIV/AIDS cho bản thân và gia đình.

Câu 7: AIDS là giai đoạn cuối của sự nhiễm

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

AIDS là giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV, thể hiện triệu chứng của các bệnh khác nhau, đe dọa tính mạng con người.

Câu 8: HIV/AIDS có tác động ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của con người?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

HIV/AIDS là một đại dịch của thế giới và Việt Nam thể hiện triệu chứng của các bệnh khác nhau, đe dọa tính mạng con người.