Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

Lý thuyết về Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

1. Vị trí địa lí và phạm vi khu vực Đông Nam Á

- Vị trí

   + Nằm ở phía đông châu Á.

   + Tiếp giáp: với các khu vực Bắc Á, Trung Á, Nam Á, Đông Nam Á. Phía đông, đông nam giáp với Thái Bình Dương với các biển Đông, biển Hoa Đông, biển Hoàng Hải, biển Nhật Bản.

- Lãnh thổ Đông Á gồm 2 bộ phận:

   + Phần đất liền: bao gồm Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên.

   + Phần hải đảo: gồm quần đảo Nhật Bản, đảo Đà Loan và đảo Hải Nam.

2. Đặc điểm tự nhiên

a) Địa hình sông ngòi

* Phần đất liền:

- Địa hình đa dạng:

+ Các hệ thống núi, sơn nguyên cao, hiểm trở phân bố ở phía tây Trung Quốc.

+ Các vùng đồi núi thấp và đồng bằng rộng và bằng phẳng phân bố ở phía đông Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên.

- Sông ngòi:

+ 3 hệ thống sông lớn là sông A-mua, sông Hoàng Hà, sông Trường Giang bồi đắp thành những đồng bằng lớn.

+ Chế độ nước: nước lơn vào cuối hạ đầu thu, nước cạn vào cuối đông xuân.

* Phần hải đảo: nằm trong “vành đai lưa Thái Bình Dương”, là miền núi trẻ thường có động đất và núi lửa.

b) Khí hậu và cảnh quan

- Phần hải đảo và phần phía đông lục địa có khí hậu gió mùa nên rung bao phủ.

- Phần phía tây đất liền: khí hậu khô nên cảnh quan thảo nguyên khô, hoang mạc và bán hoang mạc phát triển.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Khu vực Đông Á tiếp giáp với đại dương nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đông Á tiếp giáp với đại dương Thái Bình Dương ở phía Đông.

Câu 2: Các quốc gia/vùng lãnh thổ nào dưới đây thuộc phần đất liền của Đông Á?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các quốc gia/vùng lãnh thổ thuộc phần đất liền của Đông Á là Trung Quốc, Triều Tiên.

Câu 3:  Phần hải đảo của Đông Á là miền địa hình chủ yếu nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phần hải đảo của Đông Á là miền núi trẻ.

Câu 4: Phía tây Trung Quốc có dạng địa hình chủ yếu nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phía tây Trung Quốc (phía tây phần đất liền Đông Á) có địa hình chủ yếu là hệ thống núi, sơn nguyên cao và hiểm trở, bồn địa lớn (sơn nguyên Tây Tạng).

Câu 5:  Đông Á gồm mấy bộ phận?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đông Á gồm 2 bộ phận: phần đất liền và phần hải đảo.

Câu 6:  Phần đất liền của Đông Á chiếm bao nhiêu phần lãnh thổ của Đông Á?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Phần đất liền của Đông Á chiếm tới 83,7% diện tích lãnh thổ.

Câu 7: Khu vực nửa phía đông phần đất liền và phần hải đảo của Đông Á thuộc kiểu khí hậu nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khu vực nửa phía đông phần đất liền và phần hải đảo của Đông Á thuộc kiểu khí hậu gió mùa ẩm: có hai mùa gió chính là gió mùa tây bắc khô lạnh vào mùa đông và gió mùa đông nam vào mùa hạ mát, ẩm mưa nhiều.

Câu 8: Các hệ thống sông nào dưới đây là hệ thống sông lớn ở Đông Á?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các hệ thống sông lớn ở Đông Á gồm sông A-mua, Hoàng Hà, Trường Giang.

Câu 9:  Hệ thống núi, sơn nguyên cao hiểm trở và các bồn địa rộng phân bố ở khu vực nào phần đất liền của Đông Á?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hệ thống núi, sơn nguyên cao hiểm trở và các bồn địa rộng phân bố ở nửa tây Trung Quốc phần đất liền của Đông Á.

Câu 10: Cảnh quan chủ yếu ở phía tây phần đất liền Đông Á là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cảnh quan chủ yếu ở phần phía tây đất liền của Đông Á là thảo nguyên khô, bán hoang mạc và hoang mạc.

Câu 11: Gió nào dưới đây mang lại lượng mưa lớn cho phần đất liền của Đông Á?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vào mùa hạ, gió mùa đông nam từ Thái Bình Dương thổi vào mang theo lượng ẩm lớn từ biển, đem lại thời tiết mát, ẩm và mưa nhiều cho khu vực này.

Câu 12: Khu vực nửa phía đông phần đất liền và phần hải đảo của Đông Á thuộc kiểu khí hậu nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khu vực nửa phía đông phần đất liền và phần hải đảo của Đông Á thuộc kiểu khí hậu gió mùa ẩm: có hai mùa gió chính là gió mùa Tây Bắc khô lạnh vào mùa đông và gió mùa Đông Nam vào mùa hạ mát, ẩm mưa nhiều.