Đặc điểm đất Việt Nam

Đặc điểm đất Việt Nam

4.8/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đặc điểm đất Việt Nam

Lý thuyết về Đặc điểm đất Việt Nam

1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam

* Đất ở nước ta rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam.

* Nước ta có ba nhóm đất chính

- Nhóm đất feralit

   + Phân bố ở vùng đồi núi thấp, chiếm khoảng 65% diện tích đất tự nhiên.

   + Đặc tính chung của đất là chua, nghèo mùn, nhiều sét, đất có màu đỏ vàng.

   + Thích hợp trồng nhiều loại cây công nghiệp.

-> Đất feralit trên đá ban dan thích hợp trồng cây công nghiệp.

- Nhóm đất mùn núi cao

   + Chiếm khoảng 11% diện tích đất tự nhiên.

   + Phân bố dưới thảm rừng á nhiệt đới hoặc ôn đới núi cao.

- Nhóm đất phù sa sông và biển

   + Chiếm 24% diện tích đất tự nhiên.

   + Phân bố ở các đồng bằng.

   + Tính chất đất: phì nhiêu, đất tới xốp, ít chua, dễ canh tác và làm thủy lợi. Thích hợp

   + Gồm: đất phù sa ngọt, đất chua, đất phèn và đất mặn.

2. Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam

- Đất đai là tài nguyên quý giá. 

- Cần phải sử dụng hợp lí, chống xói mòn, rửa trôi, bạc màu đất ở miền đồi núi. 

- Cải tạo các loại đất chua, mặn, phèn ở miền đồng bằng ven biển. 

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1:  Nhóm đất nào dưới đây chiếm tỉ trọng lớn nhất ở nước ta?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đất feralit chiếm khoảng 65\% diện tích đất tự nhiên.

Câu 2:  Nhóm đất feralit có đặc điểm nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đặc tính của đất feralit là lớp vỏ phong hóa dày, đất thoáng khí, thoát nước, nghèo các chất badơ, nhiều ôxít sắt, nhôm; đất chua, dễ bị thoái hóa. Loại đất này thích hợp để trồng rừng, cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả và đồng cỏ cho chăn nuôi, nhưng không thích hợp để trồng lúa và các cây ngắn ngày.

Câu 3:  Nhóm đất mùn núi cao phân bố chủ yếu ở vùng nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nhóm đất mùn núi cao phân bố chủ yếu ở vùng miền núi cao. Nhóm đất này được hình thành do nền nhiệt độ thấp, hoạt động của sinh vật yếu.

Câu 4: Diện tích đất phù sa ở đồng bằng sông Cửu Long là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đất phù sa chiếm khoảng 24\% diện tích đất tự nhiên và tập trung ở các vùng đồng bằng lớn nhỏ từ Bắc và Nam. Rộng lớn và phì nhiêu nhất là đồng bằng sông Cửu Long (40.000km2) và đồng bằng sông Hồng (15.000km2).

Câu 5: Nước ta có mấy nhóm đất chính?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nước ta có 3 nhóm đất chính, đó là: Nhóm đất feralit, nhóm đất mùn núi cao và nhóm đất bồi tụ phù sa sông biển.

Câu 6:  Đất phù sa cổ phân bố chủ yếu ở khu vực nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đất phù sa cổ phân bố chủ yếu ở khu vực Đông Nam Bộ.

Câu 7:  Nhóm đất feralit có đặc điểm nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nhóm đất feralit có đặc điểm là: Đất chua, nghèo mùn, nhiều sét; đất có mùa đỏ vàng do có nhiều hợp chất sắt - nhôm và đất phân bố chủ yếu ở vùng miền đồi núi thấp.

Câu 8:  Dưới nhóm đất mùn núi cao hình thành các thảm thực vật nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dưới nhóm đất mùn núi cao hình thành các thảm thực vật chủ yếu là rừng á nhiệt đới và ôn đới núi cao.

Câu 9: Nhóm đất nào dưới đây chiếm diện tích lớn nhất nước ta?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nhóm đất feralit hình thành ở vùng núi cao, chiếm 65\% diện tích đất tự nhiên. Nhóm đất phù sa chiếm 24\% diện tích đất tự nhiên và nhóm đất mùn núi cao chiếm 11\% diện tích đất tự nhiên,…