Vùng biển Việt Nam

Vùng biển Việt Nam

4.3/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Vùng biển Việt Nam

Lý thuyết về Vùng biển Việt Nam

1. Đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam

a) Diện tích, giới hạn

- Vùng biển Việt Nam là một phần của biển Đông-đây là một vùng biển kín, nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa của Đông Nam Á.

- Vùng biển nước ta rộng khoảng 1 triệu km2.

b) Đặc điểm khí hậu và hải văn của biển

- Chế độ gió: mùa đông gió có hướng đông bắc; mùa hạ có hướng tây nam khu vực vịnh Bắc Bộ có hướng nam.

- Chế độ nhiệt: Mùa hạ mát, mùa đông ấm hơn đất liền, biên độ nhiệt nhỏ.

- Chế độ mưa: Lượng mưa trung bình năm khoảng 1100-1300mm.

- Dòng biển: các dòng biển trên biển thay đổi hướng theo mùa.

- Chế độ triều: Vùng biển ven bờ có nhiều chế độ triều khác nhau.

- Độ muối trung bình của Biển Đông là 30-33‰.

2. Tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam

- Tài nguyên biển: Tài nguyên biển phong phú, đa dạng và có giá trị to lớn về mặt kinh tế, quốc phòng, hóa học,… Tuy nhiên biển nước ta nhiều thiên tai: bão, sạt lở bờ biển,…

- Môi trường biển: Ngày nay, một số vùng biển ven bờ của nước ta bị ô nhiễm, các nguồn lợi hải sản bị suy giảm.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1:  Biển Việt Nam có đặc điểm nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Biển Việt Nam có đặc điểm là Biển lớn, tương đối kín và nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á.

Câu 2: Gió thổi trên biển Đông theo 2 hướng chính nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trên biển Đông có 2 hướng gió thổi chính là hướng Tây Nam (từ tháng 5 đến tháng 9) và hướng Đông Bắc (từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau).

Câu 3: Ở vịnh Bắc Bộ có chế độ thuỷ triều thuộc loại nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chế độ nhật triều của vịnh Bắc Bộ được coi là điển hình của thế giới.

Câu 4:  Chế độ nhiệt trên biển Đông có đặc điểm nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chế độ nhiệt trên biển Đông là mùa hạ mát, mùa đông ấm hơn đất liền, biên độ nhiệt nhỏ.

Câu 5:  Chế độ gió trên biển Đông có đặc điểm nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chế độ gió trên biển Đông là mùa đông gió có hướng đông bắc; mùa hạ có hướng tây nam khu vực vịnh Bắc Bộ có hướng nam.

Câu 6:  Vùng biển của Việt Nam thông qua hai đại dương lớn nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vùng biển của Việt Nam thông qua hai đại dương lớn, đó là: Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Câu 7:  Vùng biển của Việt Nam là một phần của biển nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vùng biển của Việt Nam rộng khoảng 1 triệu km2 và là một phần của biển Đông.