Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Lý thuyết về Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

1. Đặc điểm dân cư

- Khu vực đông dân trên thế giới (670,6 triệu người - 2019), mật độ dân số cao (154 người/km2 - thứ 2 thế giới).

- Cơ cấu dân số trẻ.

- Thành phần dân tộc đa dạng.

-> Là nơi có nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn -> thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Đặc điểm xã hội

- Văn hóa đa dạng, mỗi dân tộc phong tục, tập quán riêng, tuy nhiên người dân Đông Nam Á có những nét tương đồng trong sinh hoạt và sản xuất.

- Trước chiến tranh thế giới thứ 2, hầu hết các nước là thuộc địa của các nước đế quốc.

- Thể chế chính trị: chế độ cộng hòa và quân chủ lập hiến.

- Các quốc gia trong khu vực đã và đang hợp tác để cùng phát triển.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1:  Quốc gia duy nhất không giáp biển ở Đông Nam Á là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đông Nam Á có 11 quốc gia, trong đó Lào là quốc gia duy nhất không giáp với biển.

Câu 2:  Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các nước Đông Nam Á được chia ra làm 2 nhóm: Các nước Đông Nam Á đại lục (Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, và Malaysia) và các nước Đông Nam Á biển, còn được gọi là các nước Đông Ấn (Indonexia, Singapore, Philippines, Đông Timor, Brunei).

Câu 3: Khu vực Đông Nam Á phổ biến chủng tộc nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các chủng tộc chính của Đông Nam Á là Môn-gô-lô-ít và Ô-xtra-lô-ít.

Câu 4:  Đa số người Thái Lan theo tôn giáo nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đa số người Thái Lan theo đạo Phật (Phật giáo).

Câu 5: Quốc gia nào dưới đây có dân số đông nhất khu vực Đông Nam Á?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Quốc gia có dân số đông nhất khu vực Đông Nam Á là In-đô-nê-xi-a (217 triệu người năm 2002; 272,6 triệu người - 2019).

Câu 6:  Đa số người Việt Nam theo tôn giáo nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đa số người Việt Nam theo Phật giáo và Ki-tô giáo.

Câu 7: Ma-ni-la là thủ đô của quốc gia nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ma-ni-la là thủ đô của đất nước quần đảo Phi-lip-pin.

Câu 8: Quốc gia nào dưới đây có diện tích nhỏ nhất khu vực Đông Nam Á?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Quốc gia có diện tích nhỏ nhất khu vực Đông Nam Á là Singapo (0,7 nghìn km2).

Câu 9:  Đa số người In-đô-nê-xi-a theo tôn giáo nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đa số người In-đô-nê-xi-a theo Hồi giáo.

Câu 10: Phần lớn dân cư Đông Nam Á phân bố ở khu vực nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dân cư Đông Nam Á tập trung đông đúc ở khu vực đồng bằng và vùng ven biển.

Câu 11:  Cơ cấu dân số chủ yếu ở các nước Đông Nam Á là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cơ cấu dân số chủ yếu ở các nước Đông Nam Á là cơ cấu dân số trẻ.