Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

4.3/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

Lý thuyết về Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

1. Một châu lục đông dân nhất trên thế giới

- Châu Á là châu lục có số dân đông nhất trong các châu lục trên thế giới. Năm 10/2020 dân số châu Á là 4 652,4 triệu người chiếm hơn 1/2 dân số thế giới.

- Nhiều nước ở châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan,… đang thực hiện chính sách dân số làm hạn chế gia tăng dân số.

2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc

- Dân cư châu Á thuộc nhiều chủng tộc:

   + Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it: Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.

   + Chủng tộc Môn-gô-lô-it: Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á.

   + Chủng tộc Ô-xtra-lô-it: Chiếm tỉ lệ nhỏ phân bố ở Nam Á, Đông Nam Á.

- Các chủng tộc giao lưu đã dẫn tới sự hòa huyết.

3. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn

- Tại Ấn Độ ra đời 2 tôn giáo lớn Ấn Độ giáo và Phật giáo.

- Tại Tây Nam Á: Ki-tô giáo (Pa-lex-tin), Hồi giáo (A-rập Xê-ut).

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Phật giáo và Ấn Độ giáo ra đời ở quốc gia nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tại Ấn Độ ra đời 2 tôn giáo lớn là Ấn Độ giáo và Phật giáo, Ấn Độ giáo ra đời vào thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên, Phật giáo ra đời vào thế kỉ VI trước Công nguyên.

Câu 2: Hai tôn giáo lớn ra đời ở Tây Á là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trên vùng Tây Á, Ki-tô hình thành từ đầu Công nguyên (tại Pa-le-xtin) và Hồi giáo vào thế kỉ VII sau Công nguyên (tại Ả-rập Xê-ut).

Câu 3: Khu vực có mật độ dân số thấp nhất châu Á là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khu vực Liên Bang Nga và phía Tây Trung Quốc có mật độ dân số thấp nhất châu Á (dưới 1 người/km2).

Câu 4: Hiện nay, tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á đã giảm đáng kể, có được thành tựu trên chủ yếu là nhờ

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hiện nay, nhờ thực hiện tốt chính sách dân số nên tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á đã giảm đáng kể, ngang với mức trung bình của thế giới.

Câu 5:  Chủng Ô-xtra-lô-it chủ yếu phân bố ở nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chủng Ô-xtra-lô-it chủ yếu phân bố ở: Đông Nam Á, Nam Á.

Câu 6:  Các chủng tộc chủ yếu ở châu Á là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chủng tộc chủ yếu ở Châu Á là Ơ-rô-pê-ô-it và Môn-gô-lô-it; chủng tộc Ô-xtra-lô-it phân bố rải rác ở một số nơi thuộc Đông Á và Đông Nam Á.

Câu 7: Ấn Độ là nơi ra đời của hai tôn giáo lớn nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ấn Độ là nơi ra đời của hai tôn giáo lớn: Ấn Độ giáo và Phật giáo.

Câu 8: Các chủng tộc nào dưới đây chiếm tỉ lệ lớn nhất trong dân cư châu Á?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hai chủng tộc chiếm tỉ lệ lớn nhất ở châu Á là Môn-gô-lô-it và Ơ-rô-pê-ô-it.

Câu 9: Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

Câu 10:  Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít chủ yếu phân bố ở khu vực nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít chủ yếu phân bố ở: Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.

Câu 11: Chủng tộc Môn-gô-lô-it phân bố chủ yếu ở các khu vực nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chủng tộc Môn-gô-lô-it phân bố chủ yếu ở khu vực Bắc Á, Đông Á và Đông Nam Á.