Đoàn kết, tương trợ

Đoàn kết, tương trợ

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đoàn kết, tương trợ

Lý thuyết về Đoàn kết, tương trợ

a. Khái niệm

Đoàn kết, tương trợ là sự thông cảm, chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.

b. Ý nghĩa

- Sống đoàn kết, tương trợ sẽ giúp chúng ta dễ dàng hòa nhập, hợp tác với mọi người xung quanh và sẽ được mọi người yêu quý.

- Đoàn kết, tương trợ sẽ giúp chúng ta tạo nên sức mạnh để vượt qua được khó khăn.

- Đoàn kết, tương trợ là một truyền thống quý báu của dân tộc ta.

- Ca dao: 

“ Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”

- Danh ngôn:

“ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Hợp lực, chung sức, chung lòng thành một khối để cùng làm một việc nào được gọi là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hợp lực, chung sức, chung lòng thành một khối để cùng làm một việc nào được gọi là đoàn kết, tương trợ.

Câu 2: Đoàn kết, tương trợ sẽ có biểu hiện

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đoàn kết, tương trợ sẽ có biểu hiện hỗ trợ bạn bè khi gặp khó khăn. Thông cảm và cùng chia sẻ mọi công việc trong cuộc sống.

Câu 3: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của đoàn kết, tương trợ ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

- Hành vi "Nhân dân đoàn kết chống giặc ngoại xâm" thể hiện sự hợp lực, chung sức, chung lòng thành một khối cũng nhau chống giặc.

- Các hành vi còn lại thể hiện lối sống ích kỉ, không biết sẻ chia, sống đơn độc.

Câu 4: Phương án nào sau đây không là biểu hiện của đoàn kết, tương trợ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đoàn kết, tương trợ sẽ không có biểu hiện bắt nat, dọa đánh bạn cùng lớp.

Câu 5: Nhận định nào dưới đây đúng khi bàn về đoàn kết, tương trợ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đoàn kết, tương trợ là một truyền thống quý báu của dân tộc ta.

Câu 6: Phương án nào sau đây là nội dung ý nghĩa của sống đoàn kết, tương trợ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Sống đoàn kết, tương trợ sẽ giúp chúng ta dễ dàng hòa nhập, hợp tác với mọi người xung quanh và sẽ được mọi người yêu quý.

Câu 7: Đoàn kết, tương trợ là sự thông cảm, chia sẻ và

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

"Đoàn kết, tương trợ là thông cảm, chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn" (SGK GDCD tr22)

Câu 8: Hành động bao che những sai phạm của bạn là biểu hiện của điều gì?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hành động giúp bạn nói dối cô giáo để nghỉ học chơi game được gọi là bao che, dung túng cho hành động sai trái.

Câu 9: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của đoàn kết, tương trợ ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

- Học tập, vui chơi với các bạn một cách thân ái, hoà thuận thể hiện lối sống hoà đồng, đoàn kết.

- Giúp đỡ bạn bè trong mọi việc là tốt nhưng các việc làm sai trái cũng giúp là thể hiện sự dung túng, bao che khuyết điểm, việc làm vi phạm pháp luật.

- Chỉ chơi với các bạn có hoàn cảnh giống mình thể hiện sự xa cách, phân biệt giàu nghèo.

- Chơi với nhau từng nhóm, rồi ganh đua với các nhóm khác là hành động gây chia rẽ, làm mất đoàn kết.

Câu 10: Thông cảm, chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn là biểu hiện của

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Thông cảm, chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn là biểu hiện của đoàn kết, tương trợ.

Câu 11: Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây biểu hiện đức tính bao dung?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu tục ngữ "một điều nhịn chín điều lành" hể hiện rất rõ đức tính của những người có tấm lòng khoan dung, dộ lượng, tha thứ, vị tha. Câu tục ngữ nói về sự nhường nhịn, sự thứ tha của những người có tâm lòng tha thứ đối với những người xung quanh. Những phẩm chất tốt đẹp ấy luôn được mọi người yêu thương.

Câu 12: Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây không biểu hiện đức tính bao dung?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

"Nhất tự vi sư bán tự vi sư" là câu tục ngữ không biểu hiện đức tính khoan dung mà là biểu hiện của tôn sư trọng đạo, những người dù chỉ dạy bảo ta những điều nhỏ nhặt nhất thì cũng là thầy.

Câu 13: Câu tục ngữ: "bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm" là biểu hiện của

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu tục ngữ: "bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm" là biểu hiện của đoàn kết, khi bẻ đũa chúng ta không bẻ được cả nắm cũng như chúng ta không thể đánh bại được một tập thể đoàn kết.

Câu 14: Câu tục ngữ nào nói về sự nhường nhịn, sự thứ tha của những người có tấm lòng vị tha đối với những người xung quanh. Những phẩm chất tốt đẹp ấy luôn được mọi người yêu thương?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu tục ngữ "một sự nhịn, chín sự lành" nói về sự nhường nhịn, sự thứ tha của những người có tấm lòng vị tha đối với những người xung quanh. Những phẩm chất tốt đẹp ấy luôn được mọi người yêu thương.

Câu 15: Gia đình bạn E thuộc hộ nghèo trong thôn, bố mẹ ốm đau và có 2 em nhỏ. Bạn E tranh thủ vừa đi học vừa đi xách vữa đi làm thêm để lấy tiền phụ cha mẹ. V là bạn học cùng lớp thấy vậy, xin mẹ qua nhà bạn E để dạy học cho em bạn E để các em biết chữ. V là người như thế nào ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hành vi của V đã biết giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn, cho thấy bạn là người tốt bụng, biết thông cảm, sẻ chia với bạn bè bằng việc làm và hành động thiết thực dạy học cho các em của E trong lúc bạn E phải phụ giúp gia đình kiếm sống.

Câu 16: Bài hát nào dưới đây nói đến lòng khoan dung của con người?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Bài hát "sống để yêu thương" nói về lòng khoan dung, mở rộng tình yêu thương với mọi người để có một cuộc đời ý nghĩa, tươi đẹp.

Câu 17: Trong bài hát Thanh niên làm theo lời Bác có đoạn: "Kết niên lại anh em chúng ta cùng nhau đi lên, giơ nắm tay thề gìn giữ hòa bình độc lập tự do. Kết niên lại anh em chúng ta cùng quyết tiến bước, đánh tan quần thù xây dựng cuộc sống ấm no." Đoạn hát đó nói đến điều gì ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nội dung lời đoạn hát đó nói về tinh thần đoàn kết, tương trợ, cùng nhau đồng sức, đồng lòng, hợp lực chung tay đoàn kết xây dựng đất nước, xây dựng nên hoà bình, độc lập tự do chống lại quân xâm lược.

Câu 18: Nhận định nào sau đây là đúng khi bàn về đoàn kết tương trợ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Một tập thể vững mạnh và phát triển luôn luôn có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lần nhau để cùng tiến bộ, phát triển.

Câu 19: Tại một buổi chương trình ca nhạc có rất nhiều người, ai cũng chen lấn để được lên vị trí xem ca nhạc rõ, trong lúc chương trình đang diễn ra, em thấy có một bạn nhỏ lạc người thân đứng một mình khóc to ở khu vực chen lấn và gọi tên bố mẹ nhưng không có ai để ý đến. Trong tình huống trên em sẽ hành động như thế nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

- Trong tình huống này, hành động thiết thực nhất là em đưa em bé đó đến gặp bảo vệ an ninh để nhờ tìm giúp bố mẹ thông qua truyền thanh.

- Các phương án còn lại thể hiện cách ứng xử chưa đúng đắn, sự vô cảm.

Câu 20: Câu tục ngữ nào dưới đây mang ý nghĩa chỉ những người mắc lỗi mà biết quay đầu, biết hối lỗi thì luôn được mọi người xung quanh tha lỗi và tạo điều kiện để sửa lỗi lầm?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

"Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại" là câu tục ngữ chỉ những người mắc lỗi mà biết quay đầu, biết hối lỗi thì luôn được mọi người xung quanh tha lỗi và tạo điều kiện để sửa lỗi lầm.

Câu 21: Câu tục ngữ:"Một cây làm chẳng nên non/ ba cây chụm lại nên hòn núi cao" thể hiện tinh thần nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu tục ngữ:"Một cây làm chẳng nên non/ ba cây chụm lại nên hòn núi cao" thể hiện tinh thần đoàn kết tương trợ.