Các chất được cấu tạo như thế nào

Các chất được cấu tạo như thế nào

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Các chất được cấu tạo như thế nào

Lý thuyết về Các chất được cấu tạo như thế nào

Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.

Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất, còn phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại.

Giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Chọn phát biểu đúng. Hiện tượng nào sau đây làm cho hỗn hợp các chất giữ được thể tích không đổi?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đổ nước vào cốc thì thể tích của nước sẽ không thay đổi.

Câu 2: Kích thước của 1 phân tử Hidro vào khoảng 0,00000023 mm. Độ dài của một chuỗi gồm 1 triệu phân tử này đứng nối tiếp nhau là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Độ dài của một chuỗi gồm 1 triệu phân tử đứng nối tiếp nhau là: $ L=0,00000023.1000000=0,23\,mm. $

Câu 3: Tại sao quả bóng bay dù được buộc chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài (áp suất bên trong quả bóng lớn hơn bên ngoài quả bóng)

Câu 4: Biết khối lượng riêng của hơi nước bao giờ cũng nhỏ hơn khối lượng riêng của nước. Hỏi câu nào sau đây so sánh các phân tử nước trong hơi nước và các phân tử nước trong nước là đúng?  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các phân tử trong hơi nước có cùng kính thước với các phân tử trong nước nhưng khoảng cách giữa các phân tử trong hơi nước lớn hơn.

Câu 5: Chọn phát biểu đúng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hiện tượng khuếch tán là hiện tượng khi các nguyên tử phân tử của các chất tự hòa lẫn vào nhau.

Câu 6: Các nguyên tử trong một miếng sắt có tính chất nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trong chất rắn các nguyên tử đứng rất gần nhau.

Câu 7: Vì sao chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì lực liên kết giữa các phân tử khí rất yếu nên chúng luôn chuyển động hỗn độn về mọi phía trong bình chứa.

Câu 8: Tại sao săm xe đạp sau khi được bơm căng, mặc dù đã vặn van thật chặt, nhưng để lâu ngày vẫn bị xẹp?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì giữa các phân tử cao su dùng làm săm có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể thoát ra ngoài làm săm xẹp dần (áp suất trong săm lớn hơn bên ngoài).

Câu 9: Khi đổ $ 50c{{m}^{3}} $ rượu vào $ 50c{{m}^{3}} $ nước, ta thu được một hỗn hợp rượu - nước có thể tích như thế nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì giữa các phân tử nước và phân tử rượu đều có khoảng cách. Khi đổ rượu vào nước thì các phân tử rượu xen lẫn vào các phân tử nước nên thể tích của hỗn hợp rượu nước giảm.

Câu 10: Khi nhiệt độ của một miếng đồng tăng thì

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khi nhiệt độ tăng thì khoảng cách giữa các nguyên tử đồng tăng do đó thể tích của miếng đồng tăng lên.

Câu 11: Chọn phát biểu không đúng:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nguyên tử là các hạt chất nhỏ nhất.

Câu 12: Hiện tượng nào xảy ra khi bơm không khí vào một quả bóng bay rồi buộc chặt và khi bơm không khí vào một quả cầu bằng kim loại rồi hàn kín?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Không khí trong bóng bay bị thoát ra ngoài còn không khí trong quả cầu không bị thoát ra ngoài vì khoảng cách giữa các nguyên tử của vỏ bóng bay lớn nên các phân tử không khí trong bóng bay có thể thoát ra ngoài. Khoảng cách giữa các nguyên tử kim loại rất nhỏ nên phân tử không khí trong quả cầu hầu như không bị thoát ra ngoài.

Câu 13: Chất được cấu tạo từ những hạt gì?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử và phân tử.

Câu 14: Khi đổ $ 25c{{m}^{3}} $ rượu vào $ 25c{{m}^{3}} $ nước, ta thu được một hỗn hợp rượu - nước có thể tích như thế nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì giữa các phân tử nước và phân tử rượu đều có khoảng cách. Khi đổ rượu vào nước thì các phân tử rượu xen lẫn vào các phân tử nước nên thể tích của hỗn hợp rượu nước giảm.

Câu 15: Vì sao nước biển có vị mặn?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nước biển có vị mặn vì các phân tử nước và các phân tử muối xen kẽ với nhau vì giữa chúng có khoảng cách.

Câu 16: Tại sao chất lỏng có thể tích xác định nhưng lại có hình dạng của phần bình chứa?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì lực liên kết của các phân tử chất lỏng lớn hơn chất khí giúp chúng không bị phân tán ra xa, nhưng lực liên kết đó lại nhỏ hơn chất rắn nên không giữ được các phân tử ở vị trí cân bằng xác định. Các phân tử chất lỏng dao động xung quanh vị trí cân bằng không cố định mà di chuyển được, nên có hình dạng của phần bình chứa.

Câu 17: Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng khuếch tán?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hiện tượng đổ nước vào cốc không phải là hiện tượng khuếch tán.

Câu 18: Cho từ từ một thìa nhỏ đường vào nước thì

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cho từ từ một thìa nhỏ đường vào nước thì thể tích hỗn hợp nhỏ hơn tổng thể tích của đường và nước vì giữa các phân tử đường và nước có khoảng cách, các phân tử đường sẽ xen lẫn vào khoảng cách giữa các phân tử nước và ngược lại làm thể tích hỗn hợp nhỏ hơn tổng thể tích của đường và nước.

Câu 19: Chọn câu sai.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì giữa các phân tử chất rắn vẫn có khoảng cách.

Câu 20: Lấy 100 cm3 cát đổ vào 100 cm3 ngô rồi lắc nhẹ, thể tích hỗn hợp ngô và cát thu được

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Lấy 100 cm3 cát đổ vào 100 cm3 ngô rồi lắc nhẹ, thể tích hỗn hợp ngô và cát thu được nhỏ hơn 200 cm3. Vì giữa các hạt ngô có khoảng cách nên khi đổ cát vào ngô, các hạt cát đã xen vào những khoảng cách này làm cho thể tích của hỗn hợp nhỏ hơn tổng thể tích của ngô và cát.

Câu 21: Khi dùng pit-tông nén khí trong một xi-lanh kín thì

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khoảng cách giữa các phân tử khí giảm.

Câu 22: Chọn phát biểu đúng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Bơm không khí vào quả bóng bay rồi buộc chặt, để lâu ngày không khí trong bóng bay sẽ bị thoát ra ngoài.

Câu 23: Lấy một cốc nước đầy và một thìa con muối tinh. Cho muối dần dần vào nước cho đến khi hết thìa muối. Hiện tượng xảy ra là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Muối tan hết và nước không tràn ra ngoài vì giữa các phân tử nước có khoảng cách, khi muối tan hết các phân tử muối lấp đầy khoảng cách giữa các phân tử nước làm thể tích không thay đổi.

Câu 24: Tại sao các chất trông đều như có vẻ liền một khối, mặc dù chúng đều được cấu tạo từ các hạt riêng biệt? Chọn câu giải thích đúng nhất.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì các hạt vật chất rất nhỏ, khoảng cách giữa chúng cũng rất nhỏ nên bằng mắt thường ta không thể phân biệt được nên trông đều như có vẻ liền một khối, mặc dù chúng đều được cấu tạo từ các hạt riêng biệt.