Các chất được cấu tạo như thế nào

Các chất được cấu tạo như thế nào

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Các chất được cấu tạo như thế nào

Lý thuyết về Các chất được cấu tạo như thế nào

Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.

Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất, còn phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại.

Giữa các phân tử, nguyên tử có khoảng cách.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Chọn phát biểu đúng. Hiện tượng nào sau đây làm cho hỗn hợp các chất giữ được thể tích không đổi?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2: Kích thước của 1 phân tử Hidro vào khoảng 0,00000023 mm. Độ dài của một chuỗi gồm 1 triệu phân tử này đứng nối tiếp nhau là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3: Tại sao quả bóng bay dù được buộc chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4: Biết khối lượng riêng của hơi nước bao giờ cũng nhỏ hơn khối lượng riêng của nước. Hỏi câu nào sau đây so sánh các phân tử nước trong hơi nước và các phân tử nước trong nước là đúng?  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 5: Chọn phát biểu đúng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 6: Các nguyên tử trong một miếng sắt có tính chất nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 7: Vì sao chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 8: Tại sao săm xe đạp sau khi được bơm căng, mặc dù đã vặn van thật chặt, nhưng để lâu ngày vẫn bị xẹp?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 9: Khi đổ $ 50c{{m}^{3}} $ rượu vào $ 50c{{m}^{3}} $ nước, ta thu được một hỗn hợp rượu - nước có thể tích như thế nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 10: Khi nhiệt độ của một miếng đồng tăng thì

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 11: Chọn phát biểu không đúng:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 12: Hiện tượng nào xảy ra khi bơm không khí vào một quả bóng bay rồi buộc chặt và khi bơm không khí vào một quả cầu bằng kim loại rồi hàn kín?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 13: Chất được cấu tạo từ những hạt gì?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 14: Khi đổ $ 25c{{m}^{3}} $ rượu vào $ 25c{{m}^{3}} $ nước, ta thu được một hỗn hợp rượu - nước có thể tích như thế nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 15: Vì sao nước biển có vị mặn?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 16: Tại sao chất lỏng có thể tích xác định nhưng lại có hình dạng của phần bình chứa?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 17: Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng khuếch tán?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 18: Cho từ từ một thìa nhỏ đường vào nước thì

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 19: Chọn câu sai.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 20: Lấy 100 cm3 cát đổ vào 100 cm3 ngô rồi lắc nhẹ, thể tích hỗn hợp ngô và cát thu được

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 21: Khi dùng pit-tông nén khí trong một xi-lanh kín thì

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 22: Chọn phát biểu đúng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 23: Lấy một cốc nước đầy và một thìa con muối tinh. Cho muối dần dần vào nước cho đến khi hết thìa muối. Hiện tượng xảy ra là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 24: Tại sao các chất trông đều như có vẻ liền một khối, mặc dù chúng đều được cấu tạo từ các hạt riêng biệt? Chọn câu giải thích đúng nhất.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
 • Liên hệ
 • Privacy Policy
 • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532