Chuyển động cơ học

Chuyển động cơ học

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Chuyển động cơ học

Lý thuyết về Chuyển động cơ học

Sự thay đổi vị của một vật theo thời gian so với vật khác gọi là chuyển động cơ học.

Chuyển động và đứng yên có tính tương đối tùy thuộc vào vật được chọn làm mốc. Người ta thường chọn những vật gắn với Trái Đất làm mốc.

Các dạng chuyển động cơ học thường gặp là chuyển động thẳng, chuyển động cong.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Chọn câu đúng. Một vật đứng yên khi 

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Một vật đứng yên khi vị trí của nó so với vật mốc không đổi.

Câu 2: Khi xét trạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật, thì vật được chọn làm mốc phải là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khi xét trạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật, thì vật được chọn làm mốc có thể là bất kì vật nào.

Câu 3: Chuyển động cơ học là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chuyển động được gọi là chuyển động cơ học khi vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc.

Câu 4: Minh và Nam đứng quan sát một em bé ngồi trên vòng đu quay ngang. Minh thấy khoảng cách từ em bé đến tâm đu quay là không đổi nên cho rằng em bé đứng yên. Nam thấy vị trí của em bé luôn thay đổi so với tâm đu quay nên cho rằng em bé chuyển động. Ai đúng, ai sai? Tại sao?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nam đúng, Minh sai. Mặc dù khoảng cách từ em bé đến tâm đu không đổi nhưng vị trí của em bé luôn thay đổi so với tâm quay.

Câu 5: Hai ôtô chuyển động cùng chiều và nhanh như nhau trên một đường thẳng. Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về chuyển động của hai xe?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì khi hai ô tô chuyển động cùng chiều và nhanh như nhau trên một đường thẳng nếu lấy một trong hai xe làm mốc thì xe còn lại sẽ đứng yên so với xe kia nên đáp án "Xe này chuyển động so với xe kia" là đáp án không đúng.

Câu 6: Chuyển động và đứng yên có tính tương đối vì

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chuyển động hay đứng yên phụ thuộc vào vật chọn làm mốc nên tính tương đối của chuyển động và đứng yên là vật chuyển động so với vật này nhưng đứng yên so với vật kia.

Câu 7: Có một ôtô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau đây, câu nào không đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì ô tô đang chạy trên mặt đường nên ô tô chuyển động so với mặt đường và cây bên đường, còn so với người lái xe thì ô tô đứng yên.

Do đó nhận xét "Ôtô chuyển động so với người lái xe" là không đúng.

Câu 8: Một máy bay chuyển động trên đường băng để cất cánh. Đối với hành khách đang ngồi trên máy bay thì

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Một máy bay chuyển động trên đường băng để cất cánh. Đối với hành khách đang ngồi trên máy bay thì sân bay đang chuyển động còn máy bay, người phi công hay hành khách khách đang đứng yên đối với hành khách đang ngồi trên máy bay.