Áp suất

Áp suất

4.3/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Áp suất

Lý thuyết về Áp suất

Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.

VD:

Người và tủ trong hình vẽ, bàn ghế, máy móc,… luôn tác dụng lên nền nhà những lực này gọi là áp lực.

Áp suất được tính bằng công thức :$p=\dfrac{F}{S}$

Đơn vị của áp suất là paxcan (Pa): \[1Pa=1N/{{m}^{2}}\]

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Đơn vị đo áp suất là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đơn vị của áp suất là N/m2 hoặc Pa

Câu 2: Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Áp suất được tính bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.

Câu 3: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị tính áp suất?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đơn vị của áp suất là N/m2 hoặc Pa, kPa

Câu 4: Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Áp suất là đại lượng đặc trưng cho tác dụng của áp lực, mà $ p=\dfrac{F}{S} $ nên áp suất phụ thuộc vào độ lớn của áp lực. Do đó, tác dụng của áp lực phụ thuộc vào độ lớn của áp lực và diện tích bị ép.

Câu 5: Đơn vị nào không phải là đơn vị của áp suất?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đơn vị của áp suất phụ thuộc vào đơn vị của áp lực và diện tích tiếp xúc.

Câu 6: Trường hợp nào sau đây áp lực của người lên mặt sàn là lớn nhất?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì áp lực của người lên mặt sàn lớn nhất khi áp lực càng mạnh và diện tích bị ép càng nhỏ.

Câu 7: Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Áp suất được tính bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.