Các công thức cơ bản

Các công thức cơ bản

4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Các công thức cơ bản

Lý thuyết về Các công thức cơ bản

Các công thức cơ bản: Cho mặt cầu bán kính $R$, khi đó

 • Diện tích mặt cầu: $S=4\pi {{R}^{2}}$.
 • Thể tích khối cầu: $V=\dfrac{4}{3}\pi {{R}^{3}}$.

Mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện.

 • Khối chóp có mặt cầu ngoại tiếp nếu đáy của nó là một đa giác nội tiếp được ( ví dụ tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình thang cân, đa giác đều,...).
 • Khối lăng trụ có mặt cầu ngoại tiếp nếu nó là lăng trụ đứng và đáy của nó là một đa giác nội tiếp được ( ví dụ tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình thang cân, đa giác đều,...). Nếu $O$ và $O'$ là tâm của hai đường tròn ngoại tiếp hai đáy thì tâm mặt cầu ngoại tiếp khối lăng trụ là trung điểm $I$ của đoạn thẳng $OO'$.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Cho mặt cầu có bán kính $ R=2 $ . Diện tích của mặt cầu đã cho bằng

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Diện tích của mặt cầu đã cho bằng $ 4\pi {{R}^{2}}=16\pi $ .

Câu 2: Cho hình lập phương có độ dài các cạnh bằng bán kính của một mặt cầu. Gọi ${{V}_{1}},{{V}_{2}}$ lần lượt là thể tích khối lập phương và khối cầu. Tỉ lệ thể tích $\dfrac{{{V}_{2}}}{{{V}_{1}}}$ bằng

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Thể tích khối lập phương là ${{V}_{1}}={{R}^{3}}$ .
Thể tích khối cầu là ${{V}_{2}}=\dfrac{4}{3}\pi {{R}^{3}}=\dfrac{4}{3}\pi {{V}_{1}}$ $\Rightarrow \dfrac{{{V}_{2}}}{{{V}_{1}}}=\dfrac{4}{3}\pi $.

Câu 3: Thể tích của khối cầu $ \left( S \right) $ có bán kính $ R=\dfrac{\sqrt{3}}{2} $ bằng

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Áp dụng công thức $ V=\dfrac{4}{3}\pi {{R}^{3}} $ $ \Rightarrow V=\dfrac{4}{3}\pi {{\left( \dfrac{\sqrt{3}}{2} \right)}^{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\pi $ .

Câu 4: Diện tích mặt cầu có bán kính $ 4a $ bằng

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Diện tích mặt cầu $ S=4\pi {{R}^{2}}=4\pi .{{\left( 4a \right)}^{2}}=64\pi {{a}^{2}}. $

Câu 5: Thể tích của khối cầu bán kính $ a $ bằng  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Thể tích khối cầu bán kính $ R $ có thể tích là $ V=\dfrac{4\pi {{R}^{3}}}{3}. $

Áp dụng công thức với $ R=a, $ ta được $ V=\dfrac{4\pi {{a}^{3}}}{3}. $