Chuyển động đều – chuyển động không đều

Chuyển động đều – chuyển động không đều

4.7/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Chuyển động đều – chuyển động không đều

Lý thuyết về Chuyển động đều – chuyển động không đều

Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian.

Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian.

Vận tốc trung bình của một chuyển động không đều trên một quãng đường được tính bằng công thức:

         ${{v}_{tb}}=\dfrac{s}{t}$, trong đó: : s là độ dài quãng đường đi được

                                        t là thời gian để đi hết quãng đường đó

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Chuyển động nào sau đây là chuyển động đều?

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chuyển động của vận động viên hay chuyển động của máy bay đều là những chuyển động không đều.