Sơ đồ mạch điện - Chiều mạch điện

Sơ đồ mạch điện - Chiều mạch điện

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Sơ đồ mạch điện - Chiều mạch điện

Lý thuyết về Sơ đồ mạch điện - Chiều mạch điện

Mạch điện được mô tả bằng sơ đồ và từ sơ đồ mạch điện có thể lắp mạch điện tương ứng.

Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện:

Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Kí hiệu nào sau đây biểu hiện khóa K đang mở.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khóa K đang mở là hình 5.

Câu 2: Sơ đồ của mạch điện là gì?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Sơ đồ của mạch điện là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện.

Câu 3: Dòng điện cung cấp bởi Dinamo của xe đạp có chiều

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dòng điện cung cấp bởi Dinamo của xe đạp có chiều không đổi.

Câu 4: Mũi tên trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì chiều của dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện. Trong hình dòng điện đi ra từ 2 cực nên không chính xác, dòng điện đi từ cực âm qua cực dương bị ngược chiều nên không đúng, cuối cùng là hình dòng điện đi về cả 2 cực điều này cũng không đúng.

Câu 5: Kí hiệu nào sau đây là của bóng đèn.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Kí hiệu hình 3 là của bóng đèn.

Câu 6: Kí hiệu nào sau đây là của bóng đèn., và công tắc điện.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Kí hiệu Hình 3 và hình 5 là của bóng đèn., và công tắc điện.

 

Câu 7: Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện.

Câu 8: Kí hiệu nào sau đây biểu hiện khóa K đang đóng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khóa K đang đóng là hình 4.

Câu 9: Xét mạch điện kín với các dây dẫn bằng đồng. Chọn nhận định đúng trong số các nhận định sau đây:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các electron tự do di chuyển từ cực âm, qua các thiết bị điện đến cực dương của nguồn điện. Do đó electron di chuyển ngược chiều dòng điện.

Câu 10: Hãy vẽ sơ đồ cho mạch điện hình a, b và vẽ thêm mũi tên vào mỗi sơ đồ để chỉ chiều dòng điện chạy trong mạch đó khi công tắc đóng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết