Sơ đồ mạch điện - Chiều mạch điện

Sơ đồ mạch điện - Chiều mạch điện

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Sơ đồ mạch điện - Chiều mạch điện

Lý thuyết về Sơ đồ mạch điện - Chiều mạch điện

Mạch điện được mô tả bằng sơ đồ và từ sơ đồ mạch điện có thể lắp mạch điện tương ứng.

Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện:

Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Kí hiệu nào sau đây biểu hiện khóa K đang mở.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2: Sơ đồ của mạch điện là gì?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3: Dòng điện cung cấp bởi Dinamo của xe đạp có chiều

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4: Mũi tên trong sơ đồ mạch điện nào dưới đây chỉ đúng chiều quy ước của dòng điện?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 5: Kí hiệu nào sau đây là của bóng đèn.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 6: Kí hiệu nào sau đây là của bóng đèn., và công tắc điện.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 7: Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 8: Kí hiệu nào sau đây biểu hiện khóa K đang đóng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 9: Xét mạch điện kín với các dây dẫn bằng đồng. Chọn nhận định đúng trong số các nhận định sau đây:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 10: Hãy vẽ sơ đồ cho mạch điện hình a, b và vẽ thêm mũi tên vào mỗi sơ đồ để chỉ chiều dòng điện chạy trong mạch đó khi công tắc đóng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết