Nguồn âm

Nguồn âm

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 20 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Nguồn âm

Lý thuyết về Nguồn âm

Vật phát ra âm gọi là nguồn âm.

Sự rung động (chuyển động) qua lại quanh vị trí cân bằng của dây cao su, thành cốc, mặt trống … gọi là dao động.

Các vật phát ra âm đều dao động.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Trong các vật sau đây, vật nào không phải là nguồn âm?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chiếc còi đang đặt trên bàn không phát ra âm thanh nên không phải là nguồn âm.

Câu 2: Nguồn âm là gì?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nguồn âm là những vật phát ra âm thanh.

Câu 3: Trong các vật sau đây, vật nào là nguồn âm?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chiếc quạt trần đang quay tít là nguồn âm vì chiếc quạt trần đang quay phát ra âm thanh.

Câu 4: Khi gõ tay xuống mặt bàn, ta nghe thấy âm. Trong trường hợp này, vật nào đã dao động phát ra âm?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tay ta gõ xuống mặt bàn làm mặt bàn dao động vậy mặt bàn là vật dao động phát ra âm thanh.

Câu 5: Khi bác bảo vệ gõ trống, tai ta nghe thấy tiếng trống. Vật nào đã phát ra âm đó?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khi bác bảo vệ gõ trống thì mặt trống dao động nên mặt trống là vật phát ra âm thanh.

Câu 6: Vật phát ra âm trong các trường hợp nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vật phát ra âm khi vật dao động.

Câu 7: Khoanh tròn vào câu mà em cho là đúng. Âm thanh được tạo ra là nhờ

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Âm thanh được tạo ra nhờ sự rung động của các vật (nguồn âm).