Chống ô nhiễm tiếng ồn

Chống ô nhiễm tiếng ồn

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 20 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Chống ô nhiễm tiếng ồn

Lý thuyết về Chống ô nhiễm tiếng ồn

Tiếng ồn gây ô nhiễm là tiếng ồn to và kéo dài làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người.

Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to, kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người.

Để chống ô nhiễm tiếng ồn cần làm giảm độ to của tiếng ồn phát ra, ngăn chặn đường truyền âm, làm cho âm truyền theo hướng khác.

Những vật liệu được dùng để làm giảm tiếng ồn truyền đến tai gọi là những vật liệu cách âm.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Những cách nào sau đây không chống được ô nhiễm tiếng ồn?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cách không chống được ô nhiễm tiếng ồn là tất cả các hộ dân trong thành phố sử dụng các vật liệu cách nhiệt cho ngôi nhà của mình. Vì đó là vật liệu cách nhiệt chứ không phải cách âm.

Câu 2: Trường hợp nào sau đây có ô nhiễm tiếng ồn? 1. Nhà ở cạnh chợ. 2. Bệnh viện, trạm xá ở cạnh chợ. 3. Làm việc cạnh máy xay xát thóc, gạo, ngô.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ô nhiễm tiếng ồn là những tiếng ồn kéo dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người nên tất cả các trường hợp kể trên đều gây ô nhiễm tiếng ồn.

Câu 3: Theo em những âm thanh nào sau đây không phải là ô nhiễm tiếng ồn?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Âm thanh không phải là ô nhiễm tiếng ồn là tiếng chim hót vào buổi sáng vì tiếng ồn không to và không ké dài.

Câu 4: Những vật liệu được dùng để làm giảm tiếng ồn đến tai gọi là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Những vật liệu được dùng để làm giảm tiếng ồn đến tai gọi là những vật liệu cách âm.

Câu 5: Âm nào dưới đây gây ô nhiễm tiếng ồn?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to kéo dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người. Vậy tiếng máy móc làm việc phát ra to, kéo dài là âm gây ô nhiễm tiếng ồn.

Câu 6: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Tiếng ồn ô nhiễm là tiếng ồn … và … làm ảnh hưởng xấu đển sức khỏe của con người.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tiếng ồn ô nhiễm là tiếng ồn to và kéo dài làm ảnh hưởng xấu đển sức khỏe của con người.