Trắc nghiệm sinh 6 bài 28: cấu tạo và chức năng của hoa có đáp án

Trắc nghiệm sinh 6 bài 28: cấu tạo và chức năng của hoa có đáp án

4.8/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trắc nghiệm sinh 6 bài 28: cấu tạo và chức năng của hoa có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC 6 BÀI 28:

CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA

Câu 1: Bao hoa gồm có hai thành phần, đó là

A. Đài và tràng. B. Nhị và nhuỵ. C. Tràng và nhị. D. Đài và nhuỵ.

Câu 2: Tế bào sinh dục đực của cây lưỡng tính có ở đâu?

A. Trong không bào của cánh hoa B. Trong bao phấn của nhị C. Trong noãn của nhuỵ D. Trong đài hoa

Câu 3: Hoa là cơ quan chuyên hoá với chức năng

A. Dự trữ. B. Sinh sản. C. Cảm ứng. D. Sinh dưỡng.

Câu 4: Trong một bông hoa đơn tính không thể xuất hiện đồng thời hai bộ phận nào sau đây?

A. Nhị và nhuỵ B. Đài và tràng C. Đài và nhuỵ D. Nhị và tràng

Câu 5: Phần sặc sỡ nhất của các loài hoa thụ phấn nhờ sâu bọ có tên gọi là gì?

A. Đài B. Nhuỵ C. Nhị D. Tràng

Câu 6: Nhị hoa gồm những thành phần nào?

A. Bầu nhuỵ và chỉ nhị B. Bao phấn và chỉ nhị

C. Bao phấn và noãn D. Noãn, bao phấn và chỉ nhị

Câu 7: Cơ quan sinh sản chủ yếu của hoa đực là gì?

A. Tràng B. Nhuỵ C. Nhị D. Đài

Câu 8: Cây nào dưới đây có cánh hoa màu tím?

A. Cà pháo B. Sim

C. Bằng lăng D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 9: Chức năng chủ yếu của bao hoa là gì?

A. Tổng hợp chất hữu cơ đi nuôi cây B. Bảo vệ, che chở cho nhị và nhuỵ

C. Sinh sản D. Dự trữ sắc tố cho cây

Câu 10: Bộ phận nào của hoa thường có khả năng quang hợp?

A. Tràng B. Nhị C. Đài D. Nhuỵ

ĐÁP ÁN

1

A

3

B

5

D

7

C

9

B

2

B

4

A

6

B

8

D

10

C