Trắc nghiệm sinh 6 bài 24: phần lớn nước vào cây đi đâu có đáp án

Trắc nghiệm sinh 6 bài 24: phần lớn nước vào cây đi đâu có đáp án

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trắc nghiệm sinh 6 bài 24: phần lớn nước vào cây đi đâu có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC 6 BÀI 24:

PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?

Câu 1: Quá trình thoát hơi nước sẽ diễn ra mạnh mẽ trong điều kiện nào sau đây?

A. Không khí khô hanh B. Tất cả các phương án đưa ra

C. Thời tiết nắng nóng D. Có gió thổi mạnh

Câu 2: Khi đưa cây đi trồng nơi khác, để tránh cho cây không bị mất nước, người ta thường làm gì?

A. Nhúng ngập cây vào nước B. Tỉa bớt lá

C. Cắt ngắn rễ D. Tưới đẫm nước cho cây

Câu 3: Phần lớn nước do rễ hút vào cây được thải ra ngoài môi trường nhờ hiện tượng

A. Hô hấp ở rễ. B. Thoát hơi nước qua lá.

C. Ra hoa, tạo quả. D. Quang hợp ở lá.

Câu 4: Thoát hơi nước ở lá có vai trò nào dưới đây?

A. Giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh nắng mặt trời B. Điều hoà không khí

C. Tất cả các phương án đưa ra D. Giúp vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá

Câu 5: Ở cây nào dưới đây, thoát hơi nước chỉ diễn ra ở mặt trên của lá?

A. Lúa B. Nong tằm

C. Ngô D. Thược dược

Câu 6: Ở thực vật, thoát hơi nước thường diễn ra chủ yếu ở

A. Mặt dưới của lá. B. Mặt trên của lá. C. Lông hút ở rễ. D. Miền chóp rễ.

Câu 7: Cây nào dưới đây thường chỉ thoát hơi nước vào ban đêm?

A. Cải ngồng B. Đậu xanh

C. Mồng tơi D. Xương rồng

Câu 8: Phần lớn nước thất thoát ra ngoài môi trường qua bộ phận nào của lá?

A. Lỗ khí B. Gân lá

C. Mép lá D. Lớp cutin

Câu 9: Lượng nước thoát ra từ tất cả thực vật trên Trái Đất trung bình mỗi năm là

A. 45 000 tỉ tấn. B. 75 000 tỉ tấn. C. 95 000 tỉ tấn. D. 55 000 tỉ tấn.

Câu 10: Quá trình thoát hơi nước diễn ra chủ yếu ở bộ phận nào của cây?

A. Quả B. Rễ

C. D. Thân

------

ĐÁP ÁN

1

B

3

B

5

B

7

D

9

D

2

B

4

C

6

A

8

A

10

C