Trắc nghiệm sinh 6 bài 23: cây có hô hấp không có đáp án

Trắc nghiệm sinh 6 bài 23: cây có hô hấp không có đáp án

4.9/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trắc nghiệm sinh 6 bài 23: cây có hô hấp không có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC 6 BÀI 23:

CÂY CÓ HÔ HẤP KHÔNG?

Câu 1: Chất nào dưới đây là nguyên liệu hô hấp ở thực vật?

A. Nước B. Khí cacbônic C. Ion khoáng D. Chất hữu cơ

Câu 2: Trong các bộ phận ở cây xanh, quá trình hô hấp ở bộ phận nào gặp phải nhiều cản trở nhất?

A. Thân B. Hoa

C. Rễ D.

Câu 3: Nhóm nào dưới đây gồm những bộ phận của cây xanh xảy ra quá trình hô hấp?

A. Hoa, quả B. Tất cả các phương án đưa ra C. Rễ, thân D. Lá, củ

Câu 4: Ở đối tượng nào dưới đây, hoạt động hô hấp diễn ra mạnh mẽ nhất?

A. Quả chín B. Hoa đang nở C. Rễ cây bị ngập nước D. Củ bị thối rữa

Câu 5: Việc làm nào dưới đây giúp cho quá trình hô hấp ở rễ cây diễn ra thuận lợi hơn?

A. Tưới nước B. Bón phân C. Vun xới đất D. Phủ rơm rạ

Câu 6: Cây xanh hô hấp vào thời gian nào trong ngày?

A. Chỉ hô hấp vào ban đêm B. Chỉ hô hấp vào buổi sáng

C. Chỉ hô hấp vào ban ngày D. Hô hấp suốt ngày đêm

Câu 7: Sản phẩm của quá trình quang hợp bao gồm:

A. Khí cacbônic, hơi nước và năng lượng. B. Khí ôxi, tinh bột và hơi nước.

C. Khí ôxi, hơi nước và năng lượng. D. Khí cacbônic, tinh bột và năng lượng.

Câu 8: Vì sao chúng ta không nên đặt nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa?

A. Vì hô hấp ở thực vật sẽ sản sinh ra nhiều khí CO, gây nguy hại đến sức khoẻ con người.

B. Vì hô hấp ở thực vật thải ra nhiều nước khiến độ ẩm không khí tăng cao, tạo điều kiện cho vi sinh vật gây hại phát triển.

C. Vì hô hấp ở thực vật sẽ hút khí ôxi, thải khí cacbônic, khiến chúng ta bị ngạt khi ngủ, thậm chí có thể dẫn đến đột quỵ, tử vong.

D. Tất cả các phương án đưa ra.

Câu 9: Chất nào dưới đây là sản phẩm của quá trình hô hấp ở cây xanh?

A. Ôxi B. Nước

C. Vitamin D. Tinh bột

Câu 10: Sản phẩm của quá trình hô hấp ở thực vật chính là nguyên liệu của quá trình

A. Sinh sản. B. Cảm ứng. C. Thoát hơi nước. D. Quang hợp.

------

ĐÁP ÁN

1

D

3

B

5

C

7

A

9

B

2

C

4

A

6

D

8

C

10

D