Trắc nghiệm sinh 6 bài 26: sinh sản sinh dưỡng tự nhiên có đáp án

Trắc nghiệm sinh 6 bài 26: sinh sản sinh dưỡng tự nhiên có đáp án

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trắc nghiệm sinh 6 bài 26: sinh sản sinh dưỡng tự nhiên có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC 6 BÀI 26:

SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN

Câu 1: Trường hợp nào sau đây không phải là sinh sản sinh dưỡng?

A. Sinh sản bằng thân rễ B. Sinh sản bằng hạt

C. Sinh sản bằng lá D. Sinh sản bằng rễ củ

Câu 2: Cây nào dưới đây sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng thân rễ?

A. Chuối B. Mồng tơi

C. Xoài D. Cỏ tranh

Câu 3: Cây khoai lang sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng gì?

A. B. Rễ củ

C. Thân củ D. Thân rễ

Câu 4: Khi đặt một mảnh lá vào đất ẩm trong điều kiện nhiệt độ, ánh sáng phù hợp thì lá của cây nào dưới đây có thể mọc ra những cây non?

A. Hồng B. Trầu không

C. Bưởi D. Thuốc bỏng

Câu 5: Khi diệt cỏ dại, chúng ta cần lưu ý điều gì? Vì sao?

A. Cắt sát gốc vì cỏ dại không có khả năng sinh sản sinh dưỡng tự nhiên và tốc độ tăng trưởng của chúng thì cực chậm. B. Nhổ bỏ tận gốc vì cỏ dại thường phát tán rất nhanh nhờ quá trình sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng thân rễ.

C. Tất cả các phương án đưa ra. D. Ngắt bỏ hết lá vì cỏ dại thường sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng lá.

Câu 6: Cây rau má sinh sản sinh dưỡng bằng

A. Thân bò. B. Rễ củ.

C. Thân củ. D. Thân rễ.

Câu 7: Cây nào dưới đây có hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên khác với những cây còn lại?

A. Nghệ B. Trúc

C. Sắn D. Dong ta

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Cây khoai tây sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng thân củ

B. Cây chuối sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng rễ củ.

C. Cây khoai lang sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng thân rễ.

D. Cây bí đỏ sinh sản sinh dưỡng tự nhiên bằng lá.

Câu 9: Cây nào dưới đây không có khả năng sinh sản sinh dưỡng tự nhiên?

A. Tre B. Cà pháo

C. Gừng D. Sen

Câu 10: Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật đều có khả năng sinh sản sinh dưỡng bằng thân rễ?

A. Cam, na B. Cau, mía C. Cỏ gấu, tre D. Riềng, chuối

ĐÁP ÁN

1

B

3

B

5

B

7

C

9

B

2

D

4

D

6

A

8

A

10

C