Trắc nghiệm sinh 6 bài 27: sinh sản sinh dưỡng do người có đáp án

Trắc nghiệm sinh 6 bài 27: sinh sản sinh dưỡng do người có đáp án

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trắc nghiệm sinh 6 bài 27: sinh sản sinh dưỡng do người có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC 6 BÀI 27:

SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI

Câu 1: Cây nào dưới đây thường được trồng bằng cách chiết cành?

A. Rau đay B. Bưởi C. Tía tô D. Gấc

Câu 2: Phương pháp chiết cành không được áp dụng đối với loại cây nào dưới đây?

A. Nhãn B. Ổi C. Dừa D. Na

Câu 3: Trong các phương pháp nhân giống cây trồng dưới đây, phương pháp nào cho hiệu quả kinh tế cao nhất?

A. Giâm cành B. Ghép cây C. Chiết cành D. Nhân giống vô tính

Câu 4: Cây mía thường được trồng bằng

A. Một mảnh lá. B. Phần ngọn.

C. Rễ củ. D. Phần gốc.

Câu 5: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: … là làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới cắt đem trồng thành cây mới.

A. Ghép cành B. Giâm cành

C. Chiết cành D. Nhân giống vô tính

Câu 6: Để rút ngắn thời gian thu hoạch, người thường trồng khoai lang theo hình thức nào dưới đây?

A. Ghép cành B. Trồng bằng củ C. Chiết cành D. Giâm cành

Câu 7: Để rút ngắn thời gian thu hoạch, người thường trồng khoai lang theo hình thức nào dưới đây?

A. Ghép cây B. Chiết cành C. Nhân giống vô tính D. Giâm cành

Câu 8: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau: Khi …, chúng ta cần chọn những cành có mắt và chồi to khoẻ vì mắt và chồi được xem là các điểm sinh trưởng của cành, từ mắt có thể đâm ra các rễ giúp cành hút nước và muối khoáng, từ chồi sẽ mọc lên các mầm non, giúp cành lớn lên và phát triển thành cây con.

A. Giâm cành B. Trồng cây C. Chiết cành D. Ghép gốc

Câu 9: Cho các thao tác sau:

1. Lựa chọn một cành khoẻ, không bị sâu bệnh 2. Đắp bầu đất bao quanh phần thân bị lột vỏ
3. Khi bầu đất xuất hiện rễ thì cắt cành đem đi trồng 4. Lột bỏ một khoanh vỏ trên cành vừa chọn

Em hãy sắp xếp các thao tác trên theo trình tự sớm muộn trong quy trình chiết cành.

A. 1 – 2 – 4 - 3 B. 1 – 4 – 2 - 3 C. 1 – 2 – 3 - 4 D. 1 – 4 – 3 – 2

Câu 10: So với việc trồng cây bằng củ thì trồng cây bằng một đoạn thân/cành có lợi thế nào sau đây?

A. Hạn chế tối đa ảnh hưởng của các tác nhân gây bệnh

B. Rút ngắn được thời gian sinh trưởng và thu hoạch của cây giống.

C. Cải thiện năng suất cây trồng

D. Giảm lượng phân bón cần cung cấp cho cây

ĐÁP ÁN

1

B

3

D

5

C

7

A

9

B

2

C

4

B

6

D

8

A

10

B