Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

4.9/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Lý thuyết về Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

1. Các nhân tố tự nhiên

Các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng quan trọng đến phát triển và phân bố sản xuất công nghiệp:

- Tài nguyên thiên nhiên đa dạng, tạo cơ sở để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành.

- Các nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.

+ Khoáng sản phong phú: nhiên liệu (than, dầu khí), kim loại (sắt, thiếc,...), phi kim loại (apatit, pirit), vật liệu xây dựng (sét, đá vôi) thuận lợi phát triển công nghiệp năng lượng, luyện kim, hóa chất, vật liệu xây dựng.

+ Nguồn thủy năng có trữ lượng lớn -> phát triển thủy điện.

+ Tài nguyên đất, nước, khí hậu, sinh vật thuận lợi cho sự phát triển nông – lâm – ngư nghiệp cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

-> Sự phân bố tài nguyên trên lãnh thổ tạo các thế mạnh khác nhau của các vùng.

+ Trung du và miền núi Bắc Bộ nổi bật với công nghiệp khai khoáng, năng lượng,… 

+ Đông Nam Bộ khai thác dầu khí.

2. Các nhân tố kinh tế - xã hội

Các nhân tố kinh tế - xã hội quyết định đến sự phát triển và phân bố công nghiệp:

a) Dân cư và lao động

- Dân số đông -> thị trường tiêu thụ lớn; thu nhập tăng và chất luợng cuộc sống được nâng cao nên -> sức mua đang tăng lên.

- Nguồn lao động dồi dào, có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật -> Điều kiện để phát triển các ngành công nghiệp cần nhiều lao động và công nghệ cao, thu hút đầu tư nước ngoài.

b) Cơ sở vật chất - kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng

- Trình độ công nghệ còn thấp.

- Cơ sở vật chất kĩ thuật chưa đồng bộ và chỉ phân bố tập trung ở một số vùng.

- Cơ sở hạ tầng, giao thông, bưu chính, điện năng đang từng bước được cải thiện.

c) Chính sách phát triển công nghiệp

- Thay đổi qua các thời kì lịch sử, ảnh hưởng lâu dài tới sự phát triển và phân bố công nghiệp.

- Hiện nay, gắn liền với kinh tế nhiều thành phần, thu hút đầu tư trong và ngoài nước; khuyến khích đầu tư nước ngoài; đổi mới cơ chế quản lí kinh tế và chính sách kinh tế đối ngoại.

d) Thị trường

- Thị trường trong nước khá rộng lớn, nhưng đang bị cạnh tranh quyết liệt bởi hàng ngoại nhập.

- Nước ta có những lợi thế nhất định trong xuất khẩu sang thị trường các nước phát triển, nhưng còn hạn chế về mẫu mã, chất lượng.

- Sức ép của thị trường đã và đang làm cho cơ cấu công nghiệp trở nên đa dạng, linh hoạt hơn.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Khoáng sản vật liệu xây dựng (sét, đá vôi....) là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dựa theo Hình 11.1. Sơ đồ về vai trò của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm nước ta. (SGK Địa lí 9 tr 39).

Câu 2:

Cơ sở để phát triển ngành công nghiệp hoá chất cần dựa vào nguồn nguyên liệu từ loại khoáng sản nào sau đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dựa theo Hình 11.1.

Sơ đồ về vai trò của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm nước ta

Theo sơ đồ, nguồn nguyên liệu để phát triển công nghiệp hóa chất là khoáng sản phi kim loại (apatit, pirit, photphorit,...).

Câu 3: Khoáng sản kim loại (sắt, mangan, thiếc, chì - kẽm...) là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dựa theo Hình 11.1. Sơ đồ về vai trò của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm nước ta. (SGK Địa lí 9 tr 39).

Câu 4: Các nguồn tài nguyên khoáng sản như sắt, mangan, crom, chì, kẽm,… là nguyên liệu cho ngành công nghiệp nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các nguồn tài nguyên khoáng sản như sắt, mangan, crom, chì, kẽm,… là nguyên liệu cho ngành công nghiệp luyện kim đen và công nghiệp luyện kim màu.

Câu 5: Các nguồn tài nguyên khoáng sản như than, dầu, khí là nguyên liệu cho ngành công nghiệp nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các nguồn tài nguyên khoáng sản như than, dầu, khí là nguyên liệu cho ngành công nghiệp năng lượng và hóa chất.

Câu 6: Các nguồn tài nguyên khoáng sản như apatit, pirit, photphorit,… là nguyên liệu cho ngành công nghiệp nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các nguồn tài nguyên khoáng sản như apatit, pirit, photphorit,… là nguyên liệu cho ngành công nghiệp hóa chất.

Câu 7: Nền công nghiệp nước ta có cơ cấu ngành đa dạng nhờ có 

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nhờ có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, tạo cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành.

Câu 8: Sét, đá vôi thuộc nhóm khoáng sản nào sau đây?  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dựa theo Hình 11.1. Sơ đồ về vai trò của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm nước ta. (SGK Địa lí 9 tr 39).

Câu 9: Cơ sở để phát triển ngành công nghiệp trọng điểm là nguồn tài nguyên

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cơ sở để phát triển ngành công nghiệp trọng điểm là nguồn tài nguyên dồi dào, có trữ lượng lớn.

Câu 10: Công nghiệp chỉ có thể phát triển khi nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Công nghiệp chỉ có thể phát triển khi chiếm lĩnh được thị trường. 

Câu 11: Đặc điểm phân bố nào dưới đây là của ngành công nghiệp mía đường?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đặc điểm phân bố của ngành công nghiệp mía đường là thường gắn liền với các vùng nguyên liệu.

Câu 12: Miền núi và trung du Bắc Bộ có thế mạnh nổi bật về ngành công nghiệp nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh nổi bật về công nghiệp khai khoáng, công nghiệp năng lượng (than, thuỷ điện, nhiệt điện). (SGK Địa lí 9 tr39 - 40)

Câu 13: Sắt, mangan, crôm, thiếc, chì - kẽm thuộc nhóm khoáng sản nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dựa theo Hình 11.1. Sơ đồ về vai trò của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm nước ta. (SGK Địa lí 9 tr 39).

Câu 14: Thuỷ năng của sông suối là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Dựa theo Hình 11.1.

Sơ đồ về vai trò của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm nước ta. (SGK Địa lí 9 tr 39).

Theo sơ đồ, thủy năng của sông suối là cơ sở để phát triển công nghiệp năng lượng (thủy điện).

Câu 15: Hệ thống công nghiệp của nước ta hiện nay gồm có

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Hệ thống công nghiệp của nước ta hiện nay gồm có các trung tâm công nghiệp có quy mô rất lớn, lớn, trung bình và nhỏ.