Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á

4.3/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á

Lý thuyết về Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á

1. Nông nghiệp

- Cây lúa gạo là cây lương thực quan trọng nhất ở châu Á:

   + Chiếm 93% sản lượng lúa gạo của toàn thế giới.

   + Phân bố: ở các đồng bằng phù sa màu mỡ.

   + Một số nước có sản lượng lúa gạo lớn: Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Việt Nam,…

- Một số cây lương thực khác: lúa mì (chiếm 39% sản lượng lúa mì của thế giới), ngô,… được trồng vùng địa hình cao và có khí hậu khô.

- Ngành chăn nuôi của châu Á cũng phát triển đa dạng: Trâu, bò, lợn, ngựa, cừu, dê, gà, vịt,…

2. Công nghiệp

Sản xuất công nghiệp của các nước châu Á rất đa dạng, nhưng phát triển chưa đều:

- Công nghiệp khai khoáng phát triển ở các nước tạo ra nguồn nguyên liệu, nhiên liệu cho sản xuất trong nước và xuất khẩu: khai thác than, khai thác dầu mỏ,…

- Công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo, điện tử,… phát triển mạnh ở các nước như: Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan,..

- Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phát triển ở hầu hết các nước.

3. Dịch vụ

Các nước có ngành dịch vụ phát triển: Nhật Bản, Xin-ga-po, Hàn Quốc,…

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Cây lương thực nào dưới đây quan trọng nhất ở các nước châu Á?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Lúa là cây lương thực quan trọng nhất ở các nước châu Á. Cây lúa gạo chiếm 93\% sản lượng lúa gạo của toàn thế giới.

Câu 2: Quốc gia nào dưới đây có sản lượng lúa gạo lớn nhất châu Á?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trung Quốc có có sản lượng lúa gạo lớn nhất châu Á, quốc gia này có sản lượng lúa gạo chiếm 28,7% sản lượng lúa gạo của châu Á.

Câu 3: Vật nuôi chủ yếu ở các vùng khí hậu khô hạn của châu Á là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vật nuôi chủ yếu ở các vùng khô hạn của châu Á là dê, cừu.

Câu 4:  Quốc gia có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn nhất châu Á là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Quốc gia có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn nhất châu Á là A-rập Xê-út.

Câu 5:  Các ngành công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo, điện tử,… không phát triển mạnh ở quốc gia nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Những nước công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo, điện tử…phát triển mạnh ở Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản.

Câu 6: Vật nuôi nào dưới đây quan trọng nhất ở Bắc Á?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Do ở khu vực Bắc Á có khí hậu rất lạnh nên tuần lộc là vật nuôi quan trọng nhất.

Câu 7: Ngành công nghiệp nào dưới đây phát triển ở hầu hết các nước châu Á?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phát triển ở hầu hết các nước châu Á.

Câu 8:  Vật nuôi chủ yếu ở vùng khí hậu ẩm ướt là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vật nuôi chủ yếu ở vùng khí hậu ẩm ướt là trâu, bò, lợn, gà, vịt.