Công xã Pa-ri 1871

Công xã Pa-ri 1871

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Công xã Pa-ri 1871

Lý thuyết về Công xã Pa-ri 1871

I. Sự thành lập Công xã

1. Hoàn cảnh ra đời của Công xã

- Năm 1870, chiến tranh Pháp – Phổ bùng nổ. Kết quả Pháp thất bại.

- Được tin, quần chúng Pa-ri lật đứng lên khởi nghĩa, đổ chính quyền Na-pô-nê-ông III (4/9/1870), yêu cầu lập chế độ Cộng hòa và kháng chiến chống Phổ, một chính phủ tư sản lâm thời thành lập mang tên Chính phủ vệ quốc.

- Quân Phổ tiến sâu vào lãnh thổ Pháp, bao vây Pa-ri. Chính phủ tư sản xin đình chiến, nhân dân kiên quyết chiến đầu bảo vệ Tổ quốc. => Mâu thuẫn giữa nhân dân với chính phủ tư sản.

2. Cuộc khởi nghĩa 18/3/1871. Sự thành lập Công xã

- Sáng 18/3/1871, Chie cho quân tấn công Quốc dân quân, nhưng bị thất bại phải rút về Véc-xai để đối phó. Cuộc chiến đấu kết thúc khi nhân dân làm chủ Pa-ri.

- Ngày 26/3/1871, nhân dân Pa-ri bầu Hội đồng Công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.

II. Tổ chức bộ máy và chính sách của Công xã Pari

1. Tổ chức bộ máy nhà nước

- Cơ quan cao nhất là Hội Đồng Công Xã vừa ban bố pháp luật, vừa lập các ủy ban thi hành pháp luật.

- Thành lập lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh của nhân dân.

Hoàn cảnh ra đời và diễn biến cuộc khởi nghĩa 18 - 3 - 1871 và sự thành lập Công xã Pa-ri? - Áo kiểu đẹp

2. Các chính sách của công xã

- Tách nhà thờ khỏi hoạt động của Nhà nước, nhà trường không dạy kinh thánh.

- Giao cho công nhân quản lí những xí nghiệp của bọn chủ bỏ trốn.

- Quy định về tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm, cấm cúp phạt, đánh đạp công nhân.

- Hoãn trả tiền thuê nhà, hoãn trả nợ.

- Quy định giá bán bánh mì.

- Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn học phí.

=> Chứng tỏ là nhà nước kiểu mới, là một nhà nước vô sản, phục vụ nhân dân

III. Nội chiến ở Pháp. Ý nghĩa lịch sử của Công xã Pari

1. Nội chiến ở Pháp

- Từ đầu tháng 4/1871, quân Véc-xai bắt đầu tấn công Pa-ri. Đến đầu tháng 5, phần lớn các pháo đài phía tây và phía nam bị quân Véc-xai chiếm lại.

- Ngày 20/5, quân Véc-xai tổng tấn công vào thành phố. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt, đến ngày 28/5, lịch sử gọi là “Tuần lễ đẫm máu”.

* Nguyên nhân thất bại của Công xã Pa-ri:

- Do không co chuẩn bị và thiếu kiên quyết trấn áp phản cách mạng.

- Vô sản Pari còn yếu.

- Chủ nghĩa tư bản Pháp còn mạnh.

- Thiếu một chính đảng Mác- xít lãnh đạo.

- Chưa liên minh với nông dân.

2. Ý nghĩa lịch sử

- Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới lật đổ chính quyền tư sản.

- Thành lập được nhà nước kiểu mới – nhà nước vô sản.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Lực lượng chủ yếu trúng cử trong cuộc bầu cử Hội đồng Công xã của nhân dân Pa-ri (26-3-1871) là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ngày 26-3-1871, nhân dân Pa-ri tiến hành bầu Hội đồng Công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. 86 đại biểu đã trúng cử, hầu hết là công nhân và tri thức, đại diện cho nhân dân lao động Pa-ri.

Câu 2: Lực lượng nào đã hỗ trợ cho các chiến sĩ Quốc dân quân ở đồi Mông-mác (1871)?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ba giờ sáng ngày 18/3/1871 Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác nơi tập trung đại bác của Quốc dân quân nhưng lại gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ của nhân dân.

Câu 3: Để xoa dịu mâu thuẫn trong nước và ngăn cản quá trình thống nhất nước Đức, chính phủ Pháp đã có hành động gì?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nhằm giảm nhẹ các mâu thuẫn trong nước và ngăn cản quá trình thống nhất nước Đức, Pháp đã tuyên chiến với Phổ. Thời đó, Phổ là vương quốc lớn nhất ở Đức có lực lượng quân sự hùng mạnh và hiếu chiến đồng thời giữ vai trò chủ đạo trong chiến tranh với Pháp.

Câu 4: Lực lượng chủ yếu trúng cử trong cuộc bầu cử Hội đồng công xã (3/1871) là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ngày 26/3/1871 nhân dân Pari tiến hành bầu Hội đồng Công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. 86 đại biểu đã trúng cử, hầu hết là công nhân và tri thức đại diện cho nhân dân lao động Pari.

Câu 5: Ngày 26 - 3 - 1871 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Pháp?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ngày 26/3/1871 nhân dân Pari tiến hành bầu Hội đồng Công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. 86 đại biểu đã trúng cử hầu hết là công nhân và trí thức.

Câu 6:
Các câu sau đúng hay sai?
1. Công xã Pari tồn tại trong vòng 73 ngày.
2. Nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đời của Công xã Pari là do thái độ đầu hàng và hành động đàn áp phong trào đấu tranh của chính phủ tư sản.
3. Cơ quan cao nhất của Công xã Pari là Chủ tịch Công xã.
4. Sự thất bại của Công xã Pari chứng tỏ cách mạng vô sản muốn thắng lợi phải có Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo và phải thực hiện liên minh công nông.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Các câu sau đúng hay sai?
1. Công xã Pari tồn tại trong vòng 73 ngày.
Công xã Pari tồn tại trong 72 ngày.
2. Nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đời của Công xã Pari là do thái độ đầu hàng và hành động đàn áp phong trào đấu tranh của chính phủ tư sản.
3. Cơ quan cao nhất của Công xã Pari là Chủ tịch Công xã.
Cơ quan cao nhất của Công xã Pari là Hội đồng Công xã.
4. Sự thất bại của Công xã Pari chứng tỏ cách mạng vô sản muốn thắng lợi phải có Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo và phải thực hiện liên minh công nông.

Câu 7: Chính phủ tư sản lâm thời ra đời sau cuộc khởi nghĩa ngày 4/9/1870 có tên là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ngày 4/9/1870, nhân dân Pari phần lớn là công nhân và tiểu tư sản, đã đứng lên khởi nghĩa lật đổ chính quyền Na-pô-lê-ông III đòi thành lập chế độ cộng hòa và bảo vệ "tổ quốc lâm nguy". Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập mang tên "Chính phủ vệ quốc".

Câu 8: Lực lượng chủ yếu tham gia vào cuộc nổi dậy ngày 4/9/1870 ở Pháp là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Ngày 2/9/1870, Hoàng đế nước Pháp là Na-pô-lê-ông III cùng toàn bộ quân chủ lực gồm 10 vạn người bị quân Phổ bắt làm tù binh tại thành Xơ-đăng. Nắm được tin đó, ngày 4/9/1870 nhân dân Pa-ri phần lớn là công nhân và tiểu tư sản đã đứng lên khởi nghĩa lật đổ chính quyền Na-pô-lê-ông III, đòi thành lập chế độ cộng hòa và bảo vệ "Tổ quốc lâm nguy".

Câu 9: Để xoa dịu mâu thuẫn trong nước và ngăn cản quá trình thống nhất nước Đức, chính phủ Pháp đã có hành động gì ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Để xoa dịu những mâu thuẫn trong nước và ngăn cản quá trình thống nhất nước Đức, Hoàng đế Na-pô-lê-ông III đã tuyên chiến với Phổ. Chiến tranh Pháp - Phổ bùng nổ.

Câu 10: Công xã Pari tồn tại trong bao nhiêu ngày?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Công xã Pari là một chính quyền điều hành Pari trong một thời gian ngắn từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 28 tháng 5 năm 1871 tức 72 ngày.

Câu 11: Khi quân đội Phổ tiến sâu vào đất Pháp và bao vây Pa-ri, nhân dân Pa-ri đã làm gì ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

- Quân Phổ tiến sâu vào đất Pháp và bao vây Pa-ri. Chính phủ tư sản vội vã xin đình chiến. Ngược lại, nhân dân Pa-ri kiên quyết chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. (sgk Lịch sử 8 tr 36)

Câu 12: Sau khi quần chúng nhân dân làm chủ Pari, tàn quân của chính phủ tư sản rút chạy về đâu?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Sau khi âm mưu chiếm đồi Mông-mác của Chi-e bị thất bại, chiến sự cũng đã diễn ra ở nhiều nơi khác với sự thắng lợi của Quốc dân quân. Cuộc chiến đấu kết thúc khi nhân dân làm chủ Pari, quân chính phủ tháo chạy về Véc-xai.