Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Lý thuyết về Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

I. Nguyên nhân của chiến tranh

a) Nguyên nhân sâu xa

- Sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa tư bản cuối XIX đầu XX đã làm thay đổi sâu sắc tương quan lực lượng giữa các nước đế quốc:

 • Các nước đế quốc “già” (Anh, Pháp) có hệ thống thuộc địa rộng lớn.
 • Các nước đế quốc “trẻ” không có hoặc có rất ít thị trường, thuộc địa.

⇒ Mâu thuẫn giữa các đế quốc về vấn đề thuộc địa ngày càng sâu sắc, nhiều cuộc chiến tranh cục bộ nhằm tranh giành thuộc địa đã diễn ra: Chiến tranh Anh – Bô-ơ (1899 – 1902), chiến tranh Nga – Nhật (1904 – 1905),...

- Đầu thế kỉ XX, ở châu Âu đã hình thành hai khối đế quốc đối lập nhau gay gắt:

 • Phe Liên minh: Đức – Italia – Áo-Hung.
 • Phe Hiệp ước: Anh – Pháp – Nga.

⇒ Cả hai khối đế quốc đều ôm mộng xâm lược, cướp đoạt lãnh thổ của nhau.

b) Nguyên nhân trực tiếp

- 28/6/1914, Thái tử Áo – Hung bị ám sát tại Xéc-bi => Giới quân phiệt Đức, Áo chớp cơ hội đó để gây chiến tranh.

II. Diễn biến chiến tranh

III. Kết cục chiến tranh

- Kết cục: Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe Đức, Áo – Hung.

- Hậu quả chiến tranh: gây nên thiệt hại nặng nề về người và của:

 • 10 triệu người chết.
 • Trên 20 triệu người bị thương.
 • Phá hủy nhiều thành phố, làng mạc, đường sá,…
 • Chiến phí lên tới 85 tỉ đô la.
 • Các nước châu Âu đều trở thành con nợ của Mĩ.

- Bản đồ thế giới được chia lại: Đức mất hết thuộc địa, Anh, Pháp, Mĩ mở rộng thuộc địa.

- Cách mạng tháng Mười Nga thành công đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện thế giới.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1:  Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ với sự kiện nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi (28-7-1914), Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.

Câu 2: Sự kiện nào chứng tỏ sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới trong thời gian diễn ra Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trong quá trình chiến tranh, phong trào cách mạng thế giới vẫn không ngừng phát triển, nổi bật là thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga (1917)

Câu 3:  Mở đầu cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), Đức dự định đánh bại nước nào một cách chớp nhoáng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Mở đầu cuộc chiến Đức dự định đánh bại Pháp một cách chớp nhoáng.

Câu 4:  Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX tình hình chủ nghĩa tư bản như thế nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX tình hình chủ nghĩa tư bản có sự phát triển không đồng đều về kinh tế và chính trị.

Câu 5: Nội dung nào phản ánh đúng tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là chiến tranh đế quốc, xâm lược, phi nghĩa.

Câu 6: Từ năm 1916, Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn tiến thế nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Từ năm 1916, cả hai phe đang ở thế cầm cự.

Câu 7: Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, yếu tố nào đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản (thời gian và tốc độ) cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc. Bên cạnh các đế quốc "già" (Anh, Pháp) với hệ thống thuộc địa rộng lớn là các đế quốc "trẻ" (Mĩ, Đức, Nhật Bản) đang vươn lên mạnh mẽ về kinh tế nhưng lại có quá ít thuộc địa.

Câu 8: Mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) được thể hiện ở lĩnh vực nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản (thời gian và tốc độ) cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc. Bên cạnh các đế quốc "già" (Anh, Pháp) với hệ thống thuộc địa rộng lớn là các đế quốc "trẻ" (Mĩ, Đức, Nhật Bản) đang vươn lên mạnh mẽ về kinh tế nhưng lại có quá ít thuộc địa.

Câu 9:  Khối liên minh hình thành vào cuối thế kỉ XIX gồm những nước nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khối liên minh gồm những nước: Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a ra đời năm 1882.

Câu 10: Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918) là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918) là Thái tử Áo - Hung bị một phần tử khủng bố ở Xéc-bi ám sát (ngày 28 - 6 - 1914).

Câu 11:  Khối Hiệp ước được hình thành đầu thế kỉ XX bao gồm những nước nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khối Hiệp ước bao gồm những nước: Anh, Pháp, Nga hình thành năm 1907.

Câu 12:  Trong giai đoạn thứ nhất (1914-1916) của Chiến tranh thế giới thứ nhất, Pháp được cứu nguy nhờ quân

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trong giai đoạn thứ nhất Pháp được cứu nguy nhờ Nga tấn công quân Đức ở mặt trận phía Đông.

Câu 13: Trong giai đoạn hai của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1917 - 1918), lực lượng tham chiến của phe Hiệp ước có sự biến đổi như thế nào ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Trong giai đoạn hai của Chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng tham chiến của phe Hiệp ước có sự biến đổi :

- Cách mạng tháng Mười Nga thành công (1917), nhà nước Xô viết rút nước Nga ra khỏi chiến tranh với hòa ước Brét-li-tốp.

- Mĩ tham chiến, trở thành lực lượng lãnh đạo của phe Hiệp ước khi Anh, Pháp suy yếu.

Câu 14:  Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) bùng nổ có một chính đảng kiên quyết chống chiến tranh, đó là đảng nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khi chiến tranh bùng nổ, Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga đảng đã kiên quyết chống chiến tranh.

Câu 15:  Sự kiện nổi bật nhất trong giai đoạn thứ hai (1917-1918) của Chiến tranh thế giới thứ nhất có ảnh hưởng đến chiến tranh là gì?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cách mạng tháng 10 Nga thành công, nhà nước Xô viết ra đời đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong cuộc chiến tranh khi nhà nước Xã hội chủ nghĩa ra đời với mục tiêu giữ hòa bình và an ninh, giúp đỡ các dân tộc thuộc địa.

Câu 16: Trong giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1916), Đức đã sử dụng chiến lược gì ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Mở đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức sử dụng chiến lược chiến tranh chớp nhoáng để đánh Pháp, sau đó quay sang tấn công Nga. Ở mặt trận phía Đông, kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh" đã bị thất bại do thắng lợi của quân Pháp trên sông Mác-nơ và quân Anh đổ bộ lên lục địa châu Âu.

Câu 17: Nội dung nào không phản ánh đúng kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh.