Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Lý thuyết về Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt.

Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài $\ell $ của dây dẫn, tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn: $R=\rho \dfrac{\ell }{S}$

Trong đó:

$\ell $ chiều dài dây dẫn (m)

S tiết diện của dây dẫn $\left( {{m}^{3}} \right)$

$\rho $ điện trở suất $\left( \Omega m \right)$

R điện trở $\left( \Omega  \right)$

Ý nghĩa của điện trở suất:

- Điện trở suất của một vật liệu ( hay chất liệu) có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài là 1m và tiết diện là $1{{m}^{2}}$.

- Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì vật liệu càng dẫn điện tốt.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Từ công thức tính điện trở: $ \text{R = }\!\!\rho\!\!\text{ }\dfrac{\text{l}}{\text{S}} $ , có thể tính điện trở suất của một dây dẫn bằng công thức

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Điện trở của dây là: $ R=\dfrac{\rho \ell }{S}\Rightarrow \rho =\dfrac{RS}{\ell } $

Câu 2: Từ công thức tính điện trở: $ \text{R = }\!\!\rho\!\!\text{ }\dfrac{\text{l}}{\text{S}} $ , có thể tính tiết diện dây dẫn bằng công thức

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tiết diện dây dẫn được tính bằng công thức: $ \text{S = }\!\!\rho\!\!\text{ }\dfrac{\text{l}}{\text{R}} $

Câu 3: Đại lượng nào đặc trưng cho sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đại lượng đặc trưng cho sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn là "Điện trở suất".

Câu 4: Dây dẫn có chiều dài $ \ell $ , tiết diện S và làm bằng chất có điện trở suất $ \text{ }\!\!\rho\!\!\text{ } $ , thì có điện trở R được tính bằng công thức là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Công thức tính điện trở: $ \text{R = }\!\!\rho\!\!\text{ }\dfrac{\ell }{\text{S}} $

Câu 5: Từ công thức tính điện trở: $ \text{R = }\!\!\rho\!\!\text{ }\dfrac{\text{l}}{\text{S}} $ , có thể tính chiều dài dây dẫn bằng công thức là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Từ công thức tính điện trở: $ \text{R = }\!\!\rho\!\!\text{ }\dfrac{\ell }{\text{S}}\Rightarrow \ell =\dfrac{\text{R}S}{\text{ }\!\!\rho\!\!\text{ }} $.

Câu 6: Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm đo điện trở các dây dẫn có

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm đo điện trở các dây dẫn có cùng chiều dài, cùng tiết diện nhưng có vật liệu khác nhau.

Câu 7: Đơn vị điện trở suất là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đơn vị điện trở suất là: Ôm mét $ (\Omega .m). $

Câu 8: Nhận định nào sau đây là đúng.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các vật liệu dẫn điện khác nhau có giá trị điện trở suất khác nhau.