Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

4.5/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Lý thuyết về Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

1. Tình hình nước Nga trước cách mạng

- Chính trị: 

 • Chế độ quân chủ chuyên chế vẫn được duy trì – đứng đầu nhà nước là Nga hoàng Ni-cô-lai II.
 • Năm 1914, Nga hoàng tham gia vào cuộc chiến tranh đế quốc. => Gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng cho đất nước.

- Kinh tế: suy sụp, lạc hậu

 • Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn được duy trì, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa bị kìm hãm nặng nề.
 • Nông nghiệp sa sút, nạn đói xảy ra khắp nơi; sản xuất công – thương nghiệp đình đốn.

- Xã hội: trong xã hội tồn tại nhiều mầu thuẫn:

 • Mâu thuẫn dân tộc: giữa hơn 100 dân tộc trong đế quốc Nga với chính quyền phong kiến Nga hoàng.
 • Mâu thuẫn giai cấp: giữa nông dân với địa chủ phong kiến; giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản.
 • Mâu thuẫn giữa đế quốc Nga với các nước đế quốc khác.
 • Đời sống của các tầng lớp nhân dân khổ cực. => Phong trào đấu tranh đòi lật đổ chế độ Nga hoàng diễn ra khắp nơi.

2. Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười năm 1917

II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết (Giảm tải)

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1:  Lực lượng chính trị nào đã lãnh đạo giai cấp vô sản Nga trong hai cuộc cách mạng tháng Hai và tháng Mười ở Nga năm 1917?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Lực lượng chính trị lãnh đạo giai cấp vô sản Nga trong hai cuộc cách mạng tháng Hai và tháng Mười ở Nga năm 1917 là đảng Bôn-sê-vích.

Câu 2:  Đến trước cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga vẫn là một nước

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đến trước cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917, Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II.

Câu 3: Sau khi thành lập, chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản nước Nga có thái độ như thế nào về cuộc chiến tranh đế quốc ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Sau khi được thành lập, chính phủ tư sản lâm thời vẫn tiếp tục theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc bất chấp sự phản đối của quần chúng.

Câu 4: Sau khi cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai (1917) kết thúc, tình hình chính trị nước Nga diễn ra như thế nào ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917 thắng lợi. Tuy nhiên một tình hình chính trị chưa từng có đã diễn ra ở nước Nga. Đó là tính trạng hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính. Hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài.

Câu 5:  Nga tham chiến vào Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) đã đẩy đất nước vào tình trạng gì?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Nga tham chiến vào Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đẩy đất nước lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, chính trị, xã hội.

Câu 6: Sự kiện nào dưới đây được coi là mốc mở đầu cho Cách mạng tháng Hai năm 1917 diễn ra ở Nga ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Tháng 2-1917 (theo lịch Nga) một cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở Nga. Sự kiện mở đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grat ngày 23-2 (lịch Nga).

Câu 7: "Giống như Mặt trời chói lọi, cách mạng tháng Mười Nga chiếu sảng nhất năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái Đất". Câu nói đó của ai?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu nói này là của Hồ Chí Minh.

Câu 8:  Đầu thế kỉ XX, thể chế chính trị của Nga là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đầu thế kỉ XX, về chính trị, Nga là nước quân chủ chuyên chế

Câu 9: Hình thức đấu tranh cao nhất trong Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là gì?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Khởi nghĩa vũ trang là hình thức đấu tranh cao nhất trong Cách mạng tháng Hai năm 1917.

Câu 10: Để rút khỏi Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), Nga đã kí Hòa ước Brét Li-tốp (3-1918) với nước nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Để rút khỏi chiến tranh, Hòa ước Brét Li-tốp (3-1918) Nga kí Đức.