Một số vấn đề mang tính toàn cầu

Một số vấn đề mang tính toàn cầu

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 20 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Một số vấn đề mang tính toàn cầu

Lý thuyết về Một số vấn đề mang tính toàn cầu

BÀI 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH CHẤT TOÀN CẦU

I. Dân số

1. Bùng nổ dân số

- Dân số thế giới tăng nhanh, nhất là nửa sau thế kỷ XX. Năm 2018 là 7,7 tỉ người.

- Dân số bùng nổ hiện nay chủ yếu ở các nước đang phát triển (chiếm 80% dân số và 95% số dân gia tăng hàng năm của thế giới).

- Dân số tăng nhanh gây sức ép nặng nề đối với tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế, chất lượng cuộc sống.

2. Già hóa dân số

- Dân số thế giới đang có xu hướng già đi:

   + Tỉ lệ người < 15 tuổi giảm.

   + Tỉ lệ > 65 tuổi tăng.

   + Tuổi thọ trung bình thế giới ngày càng tăng.

- Hậu quả của cơ cấu dân số già:

   + Thiếu nguồn lao động trong tương lai.

   + Chi phí phúc lợi cho người già tăng.

   + Thiếu diện tích đất ở.

   + Tỉ suất sinh giảm.

II. Môi trường

1. Biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ôdôn

- Lượng CO2 tăng → hiệu ứng nhà kính tăng → nhiệt độ Trái Đất tăng.

- Khí thải từ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt → mưa axit → tầng ôdôn mỏng và thủng.

2. Ô nhiễm môi trường nước ngọt, biển và đại dương

- Chất thải công nghiệp và sinh hoạt chưa xử lí đổ trực tiếp vào sông hồ → ô nhiễm → thiếu nước sạch.

- Chất thải công nghiệp chưa xử lí → đổ trực tiếp vào sông biển, đắm tàu, rửa tàu, tràn dầu. Do vậy mà môi trường biển chịu nhiều tổn thất.

3. Suy giảm đa dạng sinh học

- Khai thác thiên nhiên quá mức làm cho sinh vật bị tuyệt chủng hoặc sắp tuyệt chủng. Hậu quả là làm đi mất nhiều loài sinh vật, gen di truyền, thực phẩm, thuốc, nguyên liệu sản xuất,…

III. Một số vấn đề khác

- Xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo và nạn khủng bố trở thành mối đe dọa trực tiếp tới ổn định hòa bình của thế giới.

   + Nạn khủng bố: sử dụng thành tựu khoa học công nghệ để thực hiện (vũ khí sinh hoá học, chất nổ, phá hoại mạng vi tính,…).

   + Hoạt động kinh tế ngầm: buôn lậu vũ khí, rửa tiền,…

- Để giải quyết các vấn đề trên cần phải có sự hợp tác tích cực giữa các quốc gia và toàn thể cộng đồng quốc tế.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Sự gia tăng nhanh lượng CO2 trong khí quyển là nguyên nhân gây ra hiện tượng

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2: Trong những thập niên cuối của thế kỉ XX và những năm đầu thế kỉ XXI mối đe doa trực tiếp tới ổn định, hoà bình trên thế giới là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3: Hậu quả của nhiệt độ Trái Đất tăng lên là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4: Hậu quả của biến đổi khí hậu là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 5:  Việc dân số thế giới tăng nhanh đã

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 6: Hiện tượng già hóa dân số thế giới được thể hiện ở

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 7:  Để giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu cần sự hợp tác giữa

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 8: Nguồn nước ngọt bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất hiện nay là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 9: Dân số thế giới đang ngày càng già đi, biểu hiện là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 10: Dân số già diễn ra chủ yếu ở

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 11: Suy giảm đa dạng sinh học không dẫn đến hậu quả nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 12: Sự bùng nổ dân số hiện nay trên thế giới diễn ra chủ yếu ở

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 13: Biểu hiện của xu hướng già hóa dân số là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 14: Dân số thế giới tăng nhanh, dẫn đến hiện tượng nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
 • Liên hệ
 • Privacy Policy
 • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532