Định nghĩa khối lập phương

Định nghĩa khối lập phương

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 11 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Định nghĩa khối lập phương

Lý thuyết về Định nghĩa khối lập phương

Khối lập phương là một khối hộp gồm có

- 6 mặt đều là hình vuông

- có 12 cạnh bằng nhau

-  8 đỉnh

- cứ 3 cạnh gặp nhau tại 1 đỉnh

-  có 4 đường chéo cắt nhau tại một điểm.

Khối lập phương là tập hợp những điểm nằm bên trong và các điểm nằm trên các mặt, cạnh, đỉnh này.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ và điểm $M$ thuộc miền trong của hình lập phương sao cho thể tích các khối chóp $MABC{D},\,MA'B'C'D',$ $MABB'A',$ $MCDD'C'$ bằng nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vì thể tích các khối chóp $MABC {D},\,MA'B'C'D',$ $MABB'A',$ $MCDD'C'$ bằng nhau và ${{S}_{ABC {D}}}={{S}_{A'B'C'D'}}={{S}_{ABB'A'}}={{S}_{C {D}D'C'}}$ nên
$d\left( M;\left( ABC {D} \right) \right)=d\left( M;\left( A'B'C'D' \right) \right)=d\left( M;\left( ABB'A' \right) \right)=d\left( M;C {D}D'C' \right)$
Hay $M$ là trung điểm của đoạn thẳng nối tâm hai đáy.