Diện tích, thể tích khối lập phương

Diện tích, thể tích khối lập phương

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Diện tích, thể tích khối lập phương

Lý thuyết về Diện tích, thể tích khối lập phương

Cho hình lập phương cạnh a

Diện tích xung quanh: Chu vi đáy x chiều cao = $4a^2$

Diện tích toàn phần: Diện tích xung quanh + 2×(diện tích đáy) = $4a^2 +2 a^2=6a^2$

Thể tích: Diện tích đáy x chiều cao=$a^3$

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Khi tăng độ dài tất cả các cạnh của hình lập phương lên $2$ lần thì thể tích tăng lên

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Gọi $a$ là độ dài cạnh, suy ra thể tích hình lập phương ban đầu là ${{V}_{1}}={{a}^{3}}$
Khi tăng tất cả các cạnh của lăng trụ tứ giác đều lên hai lần thì $V=2a.2\text{a}.2\text{a}=8{{\text{a}}^{3}}$.

Câu 2: Hình lập phương có diện tích đáy bằng $4c{{m}^{2}}$ thì có thể tích bằng

  • A
  • B
  • C
  • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
Vì hình lập phương có tất cả các mặt là hình vuông bằng nhau nên chiều cao của hình lập phương là $2cm\Rightarrow $ Thể tích khối lập phương là $8c{{m}^{3}}$